• 1. Sınıf
  • Matematik Kazanımları

1. Sınıf Matematik Kazanımları 2016-2017

2016-2017 1. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI - MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI

SAYILAR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler

1. Rakamları okur ve yazar.

2. Nesne sayısı 20’den az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.

3. 100 içinde ileriye doğru birer sayar ve onar ritmik sayar.

4. 20 içinde ikişer ve beşer ileriye; birer geriye sayar.

5. 20’ye kadar olan sayılarda verilen bir sayıyı, azlık-çokluk bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır.

6. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.

7. 20’ye kadar olan bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır.

8. Nesne sayıları 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır.

9. 20’ye kadar olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

10. Toplama işleminin anlamını kavrar.

11. Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

12. Toplama işleminde sıfırın etkisini açıklar.

13. Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.

14. Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder.

15. Zihinden toplama işlemi yapar.

16. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

17. Çıkarma işleminin anlamını kavrar.

18. 20’ye kadar olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

19. Toplama ve çıkarma işlemi arasındaki ilişkiyi fark eder.

20. Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.

21. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Kesirler

22. Bütün, yarım ve çeyreği modeller üzerinde gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Cebire Geçiş

23. Tek kurallı sayı örüntüsünü tanır, örüntünün kuralını bulur.

24. Bir sayı örüntüsünde eksik bırakılan ögeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Cisimler ve Şekiller

1. Geometrik şekilleri kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.

2. Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır.

3. Geometrik cisimlerle şekilleri ilişkilendirir.

Alt Öğrenme Alanı: Uzamsal İlişkiler

4. Uzamsal ilişkileri ifade eder.

5. Eş nesnelere örnekler verir.

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Örüntüler

6. Geometrik cisim veya şekillerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar.

7. En çok üç ögeli bir kurallı geometrik cisim ya da şekil örüntüsü oluşturur.

ÖLÇME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Uzunluk Ölçme

1. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar.

2. Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar.

3. Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçü birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder.

Alt Öğrenme Alanı: Paralarımız

4. Paralarımızı tanır.

Alt Öğrenme Alanı: Zamanı Ölçme

5. Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.

6. Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir.

7. Tam ve yarım saatleri okur.

Alt Öğrenme Alanı: Tartma

 

8. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır.

9. Standart olmayan birimleri kullanarak ağırlık ölçer.

10. En az üç nesneyi ağırlıklarına göre sıralar ve aralarındaki ağırlık ilişkilerini yorumlar.

Alt Öğrenme Alanı: Sıvı Ölçme

11. Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer.

12. Özdeş en az üç kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar.

VERİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Veri

1. En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.

2. Veri toplar ve çetele tablosu üzerinde kaydeder; nesne grafiği oluşturur.