11. Sınıf Matematik Konuları 2017-2018

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2017-2018 yılında lise 11. sınıf matematik dersi konuları ve ünitelere göre dağılımları aşağıdaki gibidir.

11. SINIF İLERİ DÜZEY MATEMATİK KONULARI

11. sınıf ileri düzey matematik müfredatı 7 üniteden oluşmaktadır.

1. ÜNİTE: MANTIK

 • Önermeler ve Bileşik Önermeler
 • Açık Önermeler ve İspat Teknikleri

2. ÜNİTE: MODÜLER ARİTMETİK

 • Bölünebilme
 • Modüler Aritmetikte İşlemler

3. ÜNİTE: DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ

 • Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü
 • İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

4. ÜNİTE: TRİGONOMETRİ

 • Yönlü Açılar
 • Trigonometrik Fonksiyonlar
 • İki Açının Ölçülerinin Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri
 • Trigonometrik Denklemler

5. ÜNİTE: ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR

 • Üstel Fonksiyon
 • Logaritma Fonksiyonu
 • Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

6. ÜNİTE: DİZİLER

 • Gerçek Sayı Dizileri

7. ÜNİTE: DÖNÜŞÜMLER

 • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
 • Öteleme, Yansıma, Dönme ve Bunların Bileşimlerini İçeren Uygulamalar

11. SINIF TEMEL DÜZEY MATEMATİK KONULARI

11. sınıf temel düzey matematik müfredatı 6 üniteden oluşmaktadır.

1. ÜNİTE: SAYI DİZİLERİ

 • Sayı Dizilerinin Uygulamaları

2. ÜNİTE: BÖLÜNEBİLME

 • Tam Sayılarda Bölünebilme

3. ÜNİTE: BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ARİTMETİĞİ

 • Aile ve Kurum Bütçesi Oluşturma
 • Oran, Orantı ve Yüzde Kavramları
 • Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

4. ÜNİTE: ÖLÇME

 • Orantılı Uzunluklar
 • Çevre, Alan, Yüzey Alanı ve Hacim Hesaplamaları

5. ÜNİTE: VERİ ANALİZİ

 • Veri Analizi

6. ÜNİTE: OLASILIK

 • Olasılık

Aşağıdaki görselden 11. sınıf konularına ait kazanım sayıları ve ders saati sayılarına bakabilirsiniz.

11. Sınıf Matematik Konuları

 

Bunları da beğenebilirsin