• 11. Sınıf
  • Matematik Konuları

11. Sınıf Matematik Konuları 2016-2017 (MEB Müfredatı)

2016-2017 11. SINIF TEMEL DÜZEY MATEMATİK KONULARI

1. ÜNİTE: SAYI DİZİLERİ

1. Bölüm: Sayı Dizilerinin Uygulamaları

Sayı Dizilerinin Uygulamaları

 

2. ÜNİTE: BÖLÜNEBİLME

1. Bölüm: Tam Sayılarda Bölünebilme

Tam Sayılarda Bölünebilme Kuralları

En büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat .

 

3. ÜNİTE: BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ARİTMETİĞİ

1. Bölüm: Aile ve Kurum Bütçesi Oluşturma

Aile ve Kurum Bütçesi

2. Bölüm: Oran, Orantı ve Yüzde Kavramları

Oran, Orantı ve Yüzde Kavramları

3. Bölüm: Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

4. Bölüm: Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

 

4. ÜNİTE: ÖLÇME

1. Bölüm: Orantılı Uzunluklar

2. Bölüm: Çevre, Alan, Yüzey Alanı ve Hacim Hesaplamaları

 

5. ÜNİTE: VERİ ANALİZİ

1. Bölüm: Veri Analizi

 

6. ÜNİTE: OLASILIK

1. Bölüm: Olasılık

Basit ve Bileşik Olayların Olasılıklarının Hesaplanması 

 

2016-2017 11. SINIF İLERİ DÜZEY MATEMATİK KONULARI

1. ÜNİTE: MANTIK

1. Bölüm: Önermeler ve Bileşik Önermeler

Önermeler

Bileşik Önerme

Kümelerdeki İşlemler İle Sembolik Mantık Kuralları Arasındaki İlişkiler

 

Koşullu Önerme

 

İki Yönlü Koşullu Önerme

Sözel veya Sembolik Dilde Verilen Bileşik Önermeleri Birbirine Dönüştürme

Totoloji ve Çelişki

2. Bölüm: Açık Önermeler ve İspat Teknikleri

Niceleyiciler

Açık Önermeler

Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

Teoremlerin İspatı

Tümevarım Yöntemi İle İspat

 

2. ÜNİTE: MODÜLER ARİTMETİK

1. Bölüm: Bölünebilme

Tam Sayılarda Bölünebilme ve Özellikleri

Tam Sayılarda Öklit Algoritması

2. Bölüm: Modüler Aritmetikte İşlemler

Modüler Aritmetikle İlgili Temel Özellikler ve Uygulamalar

 

3. ÜNİTE: DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ

1. Bölüm Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü

Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü

2. Bölüm: İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlere Dönüştürülebilen Denklemler

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemlerinin Çözümü

3. Bölüm: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonun İşaret İncelemesi

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Köklerinin Varlığı ve İşaret İncelemesi

4. Bölüm: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri 

 

4. ÜNİTE: TRİGONOMETRİ

1. Bölüm: Yönlü Açılar

Pozitif- Negatif Yönlü Açılar

Açı Ölçü Birimleri

Esas Ölçü

2. Bölüm: Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Özdeşlikler

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Birim Çember

Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri

Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

3. Bölüm: İki Açının Ölçülerinin Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri

Toplam ve Fark Formülleri

Yarım Açı Formülleri

Dönüşüm Formülleri

4. Bölüm: Trigonometrik Denklemler

Trigonometrik Denklemler

 

5. ÜNİTE: ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR

1. Bölüm: Üstel Fonksiyon

Üstel Fonksiyon

2. Bölüm: Logaritma Fonksiyonu

Logaritma Fonksiyonu

 

3. Bölüm: Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

Üstel ve Logaritmik Denklemler

Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler

Gerçek Hayat Durumlarında Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

 

6. ÜNİTE: DİZİLER 

1. Bölüm: Gerçek Sayı Dizileri

Dizi Kavramı

İndirgemeli Diziler

Aritmetik ve Geometrik Diziler 

 

7. ÜNİTE: DÖNÜŞÜMLER

1. Bölüm: Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

2. Bölüm: Dönüşümlerin Bileşkesini İçeren Uygulamalar