• 12. Sınıf
  • Matematik Konuları

12. Sınıf Matematik Konuları 2016-2017 (MEB Müfredatı)

2016-2017 12. SINIF TEMEL DÜZEY MATEMATİK KONULARI

 

 1. ÜNİTE: GRAFİKLERİN VE TABLOLARIN YORUMLANMASI

Grafiklerin ve Tabloların Yorumlanması

 

2. ÜNİTE: ÜSTEL FONKSİYONLAR VE UYGULAMALARI

Üstlü İfadelerle Yapılan İşlemlerin Özellikleri

Üstel Fonksiyonlar ve Üstel Fonksiyonların Gerçek (Gerçekçi) Hayat Durumlarını Modellemede ve Problem Çözmede Kullanılması

Üstel Fonksiyonun Tanımı

Üstel Fonksiyonlar ve Üstel Fonksiyonların Gerçek (Gerçekçi) Hayat Durumlarını Modellemede ve Problem Çözmede Kullanılması

 

3. ÜNİTE: ÖLÇME

Dik Üçgenlerin Gerçek (Gerçekçi) Hayat Problemlerini Çözmede Kullanılması

Üçgenlerin Benzerliğinin Gerçek (Gerçekçi) Hayat Durumlarını Modellemede ve Problem Çözmede Kullanılması

 

4. ÜNİTE: TRİGONOMETRİ VE UYGULAMALARI

Yönlü Açılar, Açı Ölçü Birimlerinden Derece ve Radyan

Açı Ölçü Birimleri

 Esas Ölçü

Trigonometrik Fonksiyonların Birim Çember Yardımıyla Oluşturulması ve Grafikleri

Trigonometrik Fonksiyonların Birim Çember Yardımıyla Oluşturulması

Sinüs Fonksiyonu

Kosinüs Fonksiyonu

Tanjant Fonksiyonu

İndirgeme Formülleri

Periyodik Fonksiyon

Sinüs Fonksiyonunun Grafiği

Kosinüs Fonksiyonunun Grafiği

Tanjant Fonksiyonunun Grafiği

Trigonometrik Fonksiyonların Gerçek (Gerçekçi) Hayat Durumlarını Modellemede ve Problem Çözmede Kullanılması

 

2016-2017 12. SINIF İLERİ DÜZEY MATEMATİK KONULARI

1. ÜNİTE: SAYILAR VE CEBİR

Limit ve Süreklilik

Limit Kavramı

Süreklilik

Türev

Türev Kavramı

Fonksiyonların Türevlenebilir Olması

Türevlenebilen İki Fonksiyonun Toplamının, Farkının, Çarpımının ve Bölümünün Türevi

Bileşke Fonksiyonun Türevi

Yüksek Mertebeden Türevler

Türevin Uygulamaları

Teğet ve Normal Denklemleri

Bir Fonksiyonun Artan - Azalan Olduğu Aralıklar

Mutlak ve Yerel Minimum, Maksimum Noktaları

Maksimum ve Minimum Problemleri

İçbükeylik ve Dışbükeylik

Fonksiyon Grafikleri

Belirli ve Belirsiz İntegral

Bir Fonksiyonun Grafiği ile x-Eksen Arasında Kalan Sınırlı Bölgenin Alanı

Belirsiz İntegral

Bir Fonksiyonun Belirli ve Belirsiz İntegralleri Arasındaki İlişki

Belirli İntegralin Özellikleri

İntegral Alma Kuralları

Belirsiz İntegralin Özellikleri

İntegral Alma Yöntemleri

Belirli İntegralin Uygulamaları

Alan Hesabı ve Doğrusal Hareket Problemleri

 

2. ÜNİTE: GEOMETRİ

Çemberin Analitik İncelenmesi

Çember Denklemi

Bir Doğru ile Çemberin Birbirine Göre Durumları

Çember Üzerindeki Bir Noktadan Çembere Çizilen Teğet ve Normal Denklemleri

Elips, Hiperbol ve Parabolün Analitik İncelenmesi

Parabol, Elips ve Hiperbol

Standart Birim Vektörler ve İç Çarpım

Standart Birim Vektörler

İki Vektörün İç Çarpımı ve İki Vektör Arasındaki Açı

Dik İzdüşüm Vektörü

Bir Doğrunun Vektörel Denklemi

Bir Doğrunun Vektörel Denkleminin Oluşturulması

Vektörlerle İlgili Uygulamalar

Vektör Uygulamaları

 

 

3. ÜNİTE: VERİ, SAYMA VE OLASILIK

Tekrarlı Permütasyon

Sınırlı Sayıda Tekrarlayan Nesnelerin Dizilişleri (Permütasyonları)

Dönel (Dairesel) Permütasyon

Dönel (Dairesel) Permütasyon

 

Deneysel ve Teorik Olasılık

Deneysel Olasılık ile Teorik Olasılık İlişkisi

 

4. ÜNİTE: GEOMETRİ

Uzayda Doğru ve Düzlem

Uzayda Bir Düzlemin Belirtilmesi

Uzayda Doğru ve Düzlemin Birbirine Göre Durumları

Uzayda İki Düzlem Arasındaki Açı

Düzlem Üzerine İzdüşüm

Katı Cisimler

Dikdörtgenler Prizması