2. Sınıf Matematik Kazanımları 2017-2018

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ilkokul 2. sınıf matematik dersi kazanımları burada.

2017-2018 2. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI

SAYILAR VE İŞLEMLER ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılar

1. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.

2. Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder; tahminini sayarak kontrol eder.

3. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

4. 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar.

5. Tek ve çift doğal sayıları kavrar.

6. 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.

7. 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

2. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.

3. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

4. Zihinden toplama işlemi yapar.

5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

1. 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.

2. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.

3. 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.

4. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

5. Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

1. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamını açıklar.

2. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.

3. Çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisini açıklar.

4. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

1. Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.

2. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.

Alt Öğrenme Alanı: Kesirler

1. Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.

2. Pay, payda ve kesir çizgisini, kullanılan örnekler üzerinden açıklar.

Alt Öğretme Alanı: Cebire Geçiş

1. Kuralı tek işlem gerektiren sayı örüntüsünü genişletir.

2. Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki ‘eşitlik’ anlamını fark eder.

3. 20’ye kadar olan sayılarla toplama veya çıkarma işlemi gerektiren problemlerdeki çokluklar arasındaki cebirsel ilişkileri sözel olarak ifade eder.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Cisimler ve Şekiller

1. Şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.

2. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini tanır.

3. Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer.

4. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.

5. Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.

Alt Öğrenme Alanı: Uzamsal İlişkiler

1. Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır.

2. Çevresindeki simetrik şekilleri bulur ve simetriyi geometrik yapılar ve modeller üzerinde açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Örüntüler

1. Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.

2. Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.

ÖLÇME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Uzunluk Ölçme

1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçü birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.

2. Standart uzunluk ölçme araçlarını tanır ve kullanım yerlerini açıklar.

3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.

4. Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.

5. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur.

6. Uzunluk ölçü birimi kullanılan problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Paralarımız

1. Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark eder.

2. Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları karşılaştırır.

3. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Zaman Ölçme

1. Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir.

2. Dakika-saat, saat-gün, gün-hafta, gün-hafta-ay, ay-mevsim, mevsim-yıl arasındaki ilişkiyi açıklar.

3. Zaman ölçü birimleriyle ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Tartma

1. Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır.

2. Kütle ölçü birimiyle ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Sıvı Ölçme

1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır.

2. Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.

VERİ ÖĞRENME ALANI

1. Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, çetele ve sıklık tablosu şeklinde düzenler ve şekil grafiği oluşturur.

2. Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak basit tablolar oluşturur ve yorumlar.

3. Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama, çıkarma ve karşılaştırma işlemi gerektiren problemleri çözer.

Bunları da beğenebilirsin