• 2. Sınıf
  • Matematik Kazanımları

2. Sınıf Matematik Kazanımları 2016-2017

2016-2017 2. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI - MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI

SAYILAR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılar

1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.

2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karsılık gelen sayıyı yazar ve okur.

3. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

4. 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.

5. Sayı örüntüleri oluşturur.

6. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.

7. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.

8. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.

9. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.

2. Eldeli toplama işlemini yapar, toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

3. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.

5. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.

6. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.

2. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur, onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

3. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.

4. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

5. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler.

6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

1. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

2. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini, çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar.

3. 10’a kadar olan doğal sayıları 2, 3, 4 ve 5 sayılarıyla çarpar.

4. Çarpma işleminde “1” ve “0” ın etkisini açıklar.

5. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir.

6. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar.

7. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

1. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi; birerli, ikişerli, üçerli, dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir.

2. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir.

3. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini, bölme işlemini yapar.

Alt Öğrenme Alanı: Kesirler

1. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Cisimler ve Şekiller

1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köseleri ve ayrıtları gösterir.

2. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir.

3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir.

4. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir.

5. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köse ve kenarlarını gösterir.

6. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturur.

Alt Öğrenme Alanı: Simetri

1. Bir seklin iki es parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler, uygun şekilleri iki es parçaya ayırır.

2. Simetriyi modelleri ile açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Örüntü ve Süslemeler

1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.

2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.

ÖLÇME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Uzunlukları Ölçme

1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.

2. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar.

3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.

4. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.

5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur.

Alt Öğrenme Alanı: Paralarımız

1. Paralarımızı tanır.

Alt Öğrenme Alanı: Zamanı Ölçme

1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.

2. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar.

3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Tartma

1. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir.

2. Kilogramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Sıvıları Ölçme

1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer.

VERİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Nesne Grafiği

1. Bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur.

2. Nesne grafiğini yorumlar.

Alt Öğrenme Alanı: Tablo

1. Veriyi tablo seklinde düzenler.