2018 LGS Merkezi Sınav Detayları

8. Sınıf öğrencilerinin sınavla öğrenci alan okullara yerleşebilmek için girecekleri LGS ile ilgili detaylar belli oldu. MEB’in 10 Nisan’da yayınladığı başvuru ve uygulama kılavuzunda yer alan bilgileri sizin için özetledik.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

LGS başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Başvurular 11 Nisan 2018’de başlıyor, 18 Nisan 2018’de sona eriyor. Başvuru süresi 1 hafta.

Başvurular nereye yapılacak? Başvurular nasıl yapılacak?

Öğrenciler, sınav başvuruları yukarıda belirtilen tarihlerde öğrenim gördükleri okullara yapacaklar. Başvurular elektronik ortam üzerinden yapılacak. Öğrenciler başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.

Sınava katılmak zorunlu mu?

Sınava katılmak isteğe bağlı.

LGS’ye giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

Sınav belgeleri 22 Mayıs 2018’de yayımlanacak.

MERKEZİ SINAV HAKKINDA

Sınav tarihi ve saati ne zaman?

Sınav 2 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav 09.30’da başlayacak.

LGS’ye herkes kendi okulunda mı girecek?

Öğrenciler, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecekler.

Sınavda kalem silgi verilecek mi? Öğrenciler kendisi mi getirecek?

Öğrenciler sınava sınav giriş belgesi ve kimlik belgelerinin yanında kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi getirerek girecekler.

LGS’de hangi dersten kaç soru çıkacak?

Sınav iki bölüm halinde uygulanacak.

SÖZEL BÖLÜM

(50 SORU)

SAYISAL BÖLÜM

(40 SORU)

Ders Soru Sayısı Ders Soru Sayısı
Türkçe 20 Matematik 20
Din kültürü ve ahlak bilgisi 10 Fen bilimleri 20
T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10
Yabancı dil 10

Sınav oturum süreleri ve ara

Sınav iki bölüm halinde yapılacak. İki oturumda aynı günde yapılacak ve oturumlar arası 45 dakika ara verilecek.

09.30 – 10.45 >> Sözel Bölüm 50 soru – 75 dakika

10.45 – 11.30 >> Ara – 45 dakika

11.30 – 12.30 >> Sayısal Bölüm 40 soru – 60 dakika

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

LGS’de yanlış doğruyu götürecek mi?

Her derste doğru sayılarından, yanlış sayılarının üçte biri düşülecek ve her dersin ham puanı hesaplanacak. Yani her yanlış 0,33… doğru götürecek. Daha basit tabirle 3 yanlış bir doğruyu götürecek.

Sınavda standart sapma olacak mı?

Her bir derste ayrı ayrı olmak üzere; tüm öğrencilerin ham puanları toplanıp öğrenci sayısına bölünerek ortalaması hesaplanacak. (Ör: Türkiye matematik ortalaması 12 gibi)

Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanacak.

Daha fazla detaya girmeden çıkarılacak ders şu;

Eğer bir derste ortalama düşükse ve öğrenci bu derste ortalamaya göre iyi yapmışsa alacağı puan biraz daha fazla olur.

Derslerin katsayıları

Ağırlıklı standart puan hesaplamadaki ağırlık katsayıları aşağıdaki tablodaki gibidir. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri çok daha önem kazandı.

Alt Testler Ağırlık Katsayıları
Türkçe 4
Matematik 4
Fen Bilimleri 4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1
Yabancı Dil 1

En yüksek ve en düşük puanlar

Bir dizi formüle tabi tutulan sınavdaki doğru ve yanlış sayıları sonuç olarak Merkezi Sınav Puanı MSP’ye dönüştürülecek.

En düşük MSP 100, en yükseği ise 500 puan olacak.

SINAV SONUÇLARI VE TERCİH

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde MEB’in internet adresinde ilan edilecek.

Öğrenciler LGS sonucuyla hangi liselere başvurabilecek?

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleşmede merkezi sınav puanı (MSP) kullanılacak.

Nitelikli okul listesi

Nitelikli okul listesine aşağıda bağlantısını verdiğimiz MEB tarafından yayınlanan kılavuzda bulabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: MEB MERKEZİ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

Bunları da beğenebilirsin