3. Sınıf Matematik Kazanımları 2017-2018

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ilkokul 3. sınıf matematik dersi kazanımları aşağıdaki gibidir.

2017-2018 3. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI

SAYILAR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılar

1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.

4. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.

5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.

6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.

8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.

9. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

3. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.

4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar.

3. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.

4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

1. Çarpım tablosunu oluşturur.

2. Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar.

3. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.

4. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar.

5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.

2. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Kesirler

1. Bir bütünü es parçalara ayırarak es parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir.

2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.

3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar.

4. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Düzlem

1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder.

2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir.

3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir.

Alt Öğrenme Alanı: Doğru

1. Doğruyu, ısını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder.

2. Doğrunun, ısının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur.

3. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.

4. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar.

Alt Öğrenme Alanı: Nokta

1. Noktaya modelleriyle örnekler verir.

2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.

Alt Öğrenme Alanı: Açı

1. Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir.

2. Açıyı modelleri ile çizer.

3. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer.

4. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır.

Alt Öğrenme Alanı: Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember

1. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer.

2. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer.

3. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir.

4. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köse ve açı sayısına göre sınıflandırır.

Alt Öğrenme Alanı: Simetri

1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.

Alt Öğrenme Alanı: Örüntü ve Süslemeler

1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.

ÖLÇME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Uzunlukları Ölçme

1. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar.

2. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.

3. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.

4. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer.

5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Çevre

1. Nesnelerin çevrelerini belirler.

2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.

3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Alan

1. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer.

Alt Öğrenme Alanı: Paralarımız

1. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Zamanı Ölçme

1. Saati okur.

2. Belirli bir zamanı, farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder.

3. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Tartma

1. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir.

2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Sıvıları Ölçme

1. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar.

2. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.

3. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

VERİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Şekil Grafiği

1. Bir problemle ilgili veri toplar.

2. Şekil grafiğini oluşturur.

3. Şekil grafiğini yorumlar.

Alt Öğrenme Alanı: Tablo

1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.

Bunları da beğenebilirsin