4. Sınıf Matematik Kazanımları 2017-2018

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ilkokul 4. sınıf matematik dersi kazanımları aşağıdaki gibidir.

2017-2018 4. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI

SAYILAR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılar

1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.

4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.

5. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar.

6. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

2. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.

3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100’ün katlarıyla zihinden toplar.

4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.

2. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder, tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.

3. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.

4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.

2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.

3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar.

4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.

5. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.

6. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.

7. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

1. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler.

2. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.

3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e kısa yoldan böler.

4. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.

5. İki adımlı işlemleri yapar.

6. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Kesirler

1. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir.

2. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.

3. Kesirleri karşılaştırır.

4. Eşit paydalı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.

5. Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.

6. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.

Alt Öğrenme Alanı: Kesirlerle Toplama İşlemi

1. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.

Alt Öğrenme Alanı: Kesirlerle Çıkarma İşlemi

1. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar.

2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Ondalık Kesirler

1. Bir bütün 10 ve 100 es parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir.

2. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar.

3. Ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.

4. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Açı ve Açı Ölçüsü

1. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir.

2. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.

3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar.

4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, genis ve doğru açı olarak belirler.

5. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.

6. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder.

Alt Öğrenme Alanı: Üçgen, Kare ve Dikdörtgen

1. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir.

2. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir.

3. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler.

4. Kösegeni belirler.

5. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.

6. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.

7. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler.

8. Açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer.

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Cisimler

1. İzometrik kâğıttaki çizimleri es küplerle oluşturur.

Alt Öğrenme Alanı: Simetri

1. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.

Alt Öğrenme Alanı: Örüntü ve Süslemeler

1. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döseyerek süsleme yapar.

ÖLÇME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Uzunlukları Ölçme

1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.

2. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

3. Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar.

4. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder.

5. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.

6. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Çevre

1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler.

2. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler.

3. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.

4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Alan

1. Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder.

2. Düzlemsel bölgelerin alanlarının, bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler.

3. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar.

Alt Öğrenme Alanı: Zamanı Ölçme

1. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar.

2. Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar.

3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.

4. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Tartma

1. Tonun kullanıldığı yerleri belirtir.

2. Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir.

3. Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Sıvıları Ölçme

1. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir.

2. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar.

3. Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.

4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

VERİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Sütun Grafiği

1. Sütun grafiğini oluşturur.

2. Sütun grafiğini yorumlar.

Alt Öğrenme Alanı: Olasılık

1. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.

Bunları da beğenebilirsin