Doğrunun Yolculuğu (Nokta, Doğru, Doğru Parçası, Işın)

 • BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
 • √ Nokta Nedir?
 • √ Doğru Nedir?
 • √ Doğru Parçası Nedir?
 • √ Işın Nedir?

NOKTA

Geometrinin en temel kavramı noktadır. Nokta tanımsız bir terimdir. Çevremizde noktaya şu örnekler verilebilir.

 • Kalemin ucunun kağıtta bıraktığı iz
 • Cümlelerin sonuna koyduğumuz nokta
 • İki çizginin kesiştiği yer
Noktanın boyutu (eni, boyu, yüksekliği) yoktur. Büyük harfle gösterilir.
Örneğin; A noktası . A şeklinde gösterilir.

DOĞRU

Aynı doğrultuda yer alan sonsuz çokluktaki noktalar kümesine doğru denir. Doğru da nokta gibi tanımsızdır.

Doğru;
 • Sonsuz sayıda noktadan oluşur.
 • İki ucu sınırsızdır.
 • Bir boyutludur yalnız uzunluğu vardır. Eni ve yüksekliği yoktur.
Yandaki doğru AB doğrusu veya d doğrusu şeklinde okunur. Sembolle AB şeklinde gösterilir.

 

NOKTA İLE DOĞRUNUN İLİŞKİSİ

 • Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. (Şekil - 1)
 • İki noktadan sadece bir tane doğru geçebilir. (Şekil - 2)
 • Doğru üzerinde sonsuz tane nokta vardır.

DOĞRUDAŞ (DOĞRUSAL) NOKTALAR

Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir. Örneğin aşağıdaki d doğrusu üzerinde bulunan A, B, C, D noktaları doğrudaş noktalardır.

DOĞRU PARÇASI

Bir doğru üzerinde yer alan 2 nokta ve arasında kalan noktaların birleşim kümesine doğru parçası denir.
Yukarıdaki AB doğru parçası sembolle [AB] veya [BA] şeklinde gösterilir.
Doğru parçaları sonsuza kadar gitmedikleri için belirli bir uzunluğa sahiptirler. Bir AB doğru parçasının uzunluğu sembolle |AB| şeklinde gösterilir. Ör: |AB|=5cm

EŞ DOĞRU PARÇALARI

Uzunlukları birbirine eşit olan doğru parçalarına eş doğru parçaları denir. Eşlik @ sembolü ile gösterilir.

 

Örneğin |AB|=6cm ve |CD|=6cm olsun. |AB|=|CD| olduğundan AB doğru parçası CD doğru parçasına eştir. Bu eşlik  [AB] @ [CD] şeklinde gösterilir.

IŞIN

Bir doğru parçasının bir ucuna sonsuz sayıda doğru parçası ekleyerek ışını elde edebiliriz. Başka bir ifade ile bir ucu sınırlı diğer ucu sonsuza kadar giden aynı doğrultudaki noktalar kümesine ışın denir.

AB doğru parçası [AB], B ucundan sonsuza kadar uzatılarak AB ışını elde edilmiştir. AB ışını sembolle [AB şeklinde gösterilir.

Yazar: www.matematikciler.com