Açılar ve Açı Çeşitleri

  • BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
  • √ Açılar
  • √ Açı Çeşitleri
  • √ Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler
  • BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
  • √ Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanır ve sembolle gösterir.

AÇI NEDİR?

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışın açı oluşturur.

İki ışının ortak olan başlangıç noktasına açının köşesi denir. Işınlara ise açının kenarı veya açının kolu denir. Yukarıdaki açı AOB açısı, BOA açısı veya O açısı olarak isimlendirilir. Sembolle AÔB, BÔA veya Ô şeklinde gösterilir.

AÇININ DÜZLEMDE AYIRDIĞI BÖLGELER

Açı bulunduğu düzlemi iç ve dış bölge olmak üzere iki bölgeye ayırır. Açının kolları sonsuza uzadığı için kolları kısa veya uzun çizmemiz iç bölgeyi veya dış bölgeyi değiştirmez.

Yukarıdaki örnekte D, E ve F noktaları açının iç bölgesinde, H ve G noktaları açının dış bölgesindedir. A, B ve C noktaları ise açının ne iç bölgesinde ne de dış bölgesindedir. Bu noktalar açının üzerindedir.

AÇI ÇEŞİTLERİ

Açıyı oluşturan iki ışın arasındaki açıklığa açının ölçüsü denir. Açı ölçü birimlerinden birisi derecedir. Örneğin 30 derecelik bir açı 30° şeklinde gösterilir. Bir AOB açısının ölçüsü sembolle s(AÔB) veya m(AÔB) şeklinde gösterilir.

1) DAR AÇI

Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açıya dar açı denir.

2) DİK AÇI

Ölçüsü 90° olan açıya dik açı denir.

3) GENİŞ AÇI

Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açıya geniş açı denir.

4) DOĞRU AÇI

Ölçüsü 180° olan açıya doğru açı denir.

5) TAM AÇI

Ölçüsü 360° olan açıya tam açı denir.

Yazar: www.matematikciler.com