• 7. Sınıf
  • Matematik Konuları

7. Sınıf Matematik Konuları 2016-2017 (MEB Müfredatı)

2016-2017 7. SINIF MATEMATİK KONULARI

1. ÜNİTE

1. Bölüm: Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Tam Sayılarla İşlemler Yapmayı Gerektiren Problemler

Tam Sayıların Kuvveti

2. Bölüm: Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılar ve Sayı Doğrusunda Gösterimi

Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi

Devirli Olmayan Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayı Olarak İfade Etme

Rasyonel Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama

3. Bölüm: Rasyonel Sayılarla İşlemler

Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Rasyonel Sayıların Karelerini ve Küplerini Hesaplama

Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler

Rasyonel Sayılarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler

 

2. ÜNİTE

1. Bölüm: Eşitlik ve Denklem

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Kurma

Denklemlerde Eşitliğin Korunumu İlkesi

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma ve Çözme

2. Bölüm: Doğrusal Denklemler

Koordinat Sistemi ve Sıralı İkililer 

İki Değişken Arasındaki Doğrusal İlişki

Doğrusal Denklemlerin Grafiği

 

3. ÜNİTE

1. Bölüm: Oran ve Orantı

Oran

Oranda Çokluklardan Birinin 1 Olması Durumunda Diğerinin Alacağı Değer

Orantı

Doğru Orantılı İki Çokluk Arasındaki İlişki

Doğru Orantılı İki Çokluğa Ait Orantı Sabiti

Ters Orantı

Doğru ve Ters Orantıyla İlgili Problemler

3. Bölüm: Yüzdeler

Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesini ve Yüzdesi Verilen Çokluğu Bulma

Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama

Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde ile Arttırma veya Azaltmaya Yönelik Hesaplamalar

 Yüzde ile ilgili Problemler

 

4. ÜNİTE

1. Bölüm: Doğrular ve Açılar

Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme

Bir Açının Açıortayı

İki Paralel Doğruyla Bir Kesenin Oluşturduğu Açılar

2. Bölüm: Çember ve Daire

Çemberde Merkez Açı

Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu

Dairenin ve Daire Diliminin Alanı

3. Bölüm: Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme, Değerlendirme ve Yorumlama

Bir Veri Grubuna Ait Daire Grafiği

Verilere İlişkin Çizgi Grafiği

Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değer

Verilerin Uygunluğuna Göre Grafik Çeşitleri

 

5. ÜNİTE

1. Bölüm: Çokgenler

Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları

Düzgün Çokgenler

Dörtgenler

Eşkenar Dörtgenin ve Yamuğun Alanı

Alan ile İlgili Problemler

2. Bölüm: Dönüşüm Geometrisi

Eş Şekiller

Öteleme

Ötelenen Şekil ile Görüntüsünü Karşılaştırma

Yansıma

Yansıtılan Şekil ile Görüntüsünü Karşılaştırma

Ardışık Ötelemeler ve Yansımaların Görünümleri

3. Bölüm: Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

Üç Boyutlu Cisimlerin İki Boyutlu Görünümleri

Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapıyı Oluşturma

 

7. SINIF MATEMATİK KONU ANLATIMLARI İÇİN TIKLAYIN

7. SINIF TÜRKÇE KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ