• 9. Sınıf
  • Matematik Kazanımları

9. Sınıf Matematik Kazanımları 2016-2017

2016-2017 9. SINIF (LİSE - 1) MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI - MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

KÜMELER

Alt Öğrenme Alanı: Kümelerde Temel Kavramlar

1. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler kullanır.

2. Evrensel küme, boş küme, sonlu küme ve sonsuz küme kavramlarını örneklerle açıklar.

3. Alt küme kavramını ve özelliklerini açıklar.

4. İki kümenin eşitliğini açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Kümelerde İşlemler

1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar; bu işlemler arasındaki ilişkileri ifade eder.

2. İki kümenin kartezyen çarpımını açıklar.

3. Kümelerde işlemleri kullanarak problem çözer.

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

Alt Öğrenme Alanı: Gerçek Sayılar

1. İrrasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümesini açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler

1. Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini açıklar.

2. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.

3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

4. Bir gerçek sayının mutlak değeri ile ilgili özellikleri gösterir ve mutlak değerli ifade içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

5. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.

Alt Öğrenme Alanı: Üstlü İfadeler ve Denklemler

1. Üstlü ifadeleri içeren denklemleri çözer.

2. Köklü ifadeler ve özelliklerini bir gerçek sayının rasyonel sayı kuvveti ile ilişkilendirerek açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

1. Oran ve orantı kavramlarını gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır.

2. Denklem ve eşitsizlikleri gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır.

FONKSİYONLAR

Alt Öğrenme Alanı: Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

1. Fonksiyon kavramını açıklar.

2. Fonksiyonların grafik gösterimini yapar.

3. f(x)=xn (n∈Z) biçimindeki fonksiyonların grafiklerini çizer.

4. Bire bir ve örten fonksiyonları açıklar.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

ÜÇGENLER

Alt Öğrenme Alanı: Üçgenlerin Eşliği

1. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180°, dış açılarının ölçüleri toplamının 360° olduğunu gösterir.

2. İki üçgenin eşliğini açıklar, iki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları belirler.

3. Bir üçgende daha uzun olan kenarın karşısındaki açının ölçüsünün daha büyük olduğunu gösterir.

4. Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu belirler.

Alt Öğrenme Alanı: Üçgenlerin Benzerliği

1. Bir üçgenin bir kenarına paralel olarak çizilen bir doğru diğer iki kenarı kestiğinde bu doğrunun üçgenin kenarlarını orantılı doğru parçalarına ayırdığını (temel orantı teoremi) ve bunun karşıtının da doğru olduğunu gösterir.

2. İki üçgenin benzerliğini açıklar, iki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları belirler.

3. Üçgenlerin benzerliğini modelleme ve problem çözmede kullanır.

Alt Öğrenme Alanı: Üçgenlerin Yardımcı Elemanları

1. Bir açının açıortayını çizer ve özelliklerini açıklar.

2. Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini gösterir.

3. Üçgenin kenarortaylarının bir noktada kesiştiğini gösterir ve kenarortayla ilgili özellikleri açıklar.

4. Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir.

5. Üçgenin yüksekliklerinin bir noktada kesiştiğini gösterir ve üçgenin çeşidine göre bu noktanın konumunu belirler.

Alt Öğrenme Alanı: Dik Üçgen ve Trigonometri

1. Dik üçgende Pisagor teoremini ispatlar ve uygulamalar yapar.

2. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını tanımlar ve uygulamalar yapar.

3. Birim çemberi tanımlar ve trigonometrik oranları birim çember üzerindeki noktanın koordinatlarıyla ilişkilendirir.

4. Üçgende kosinüs teoremini ispatlar ve uygulamalar yapar.

Alt Öğrenme Alanı: Üçgenin Alanı

1. Üçgenin alanını veren bağıntıları oluşturur ve uygulamalar yapar.

2. Üçgende sinüs teoremini ispatlar ve uygulamalar yapar.

VEKTÖRLER

Alt Öğrenme Alanı: Vektör Kavramı ve Vektörlerle İşlemler

1. Vektör kavramını açıklar.

2. İki vektörün toplamını ve vektörün bir gerçek sayıyla çarpımını cebirsel ve geometrik olarak gösterir.

VERİ, SAYMA VE OLASILIK ÖĞRENME ALANI

VERİ

Alt Öğrenme Alanı: Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

1. Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini verileri yorumlamada kullanır.

Alt Öğrenme Alanı: Verilerin Grafikle Gösterilmesi

1. Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.

2. Serpme grafiğini açıklar, iki nicelik arasındaki ilişkiyi serpme grafiği ile gösterir ve yorumlar.

3. Kutu grafiğini açıklar, bir veri grubuna ait kutu grafiğini çizerek yorumlar ve veri gruplarını karşılaştırmada kutu grafiğini kullanır.

OLASILIK

Alt Öğrenme Alanı: Basit Olayların Olasılıkları

1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, ayrık ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.

2. Tümleyen, ayrık ve ayrık olmayan olaylar ile ilgili olasılıkları hesaplar.