• Haberler & Duyurular
  • Eğitim Haberleri
  • 8. Sınıflar İçin Yeni Merkezi Sistem/Ortak Sınav'da Hangi Konular Çıkacak?

8. Sınıflar İçin Yeni Merkezi Sistem/Ortak Sınav'da Hangi Konular Çıkacak?

TEOGS2013-2014 eğitim-öğretim yılında (ve değişmezse önümüzdeki yıllarda) temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi (TEOGS) merkezi sınavların etkisiyle gerçekleşecek. Bu sene 8. sınıf öğrencileri altı temel ders (Fen veTeknoloji, Matematik, Türkçe, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) için yapılan sınavlardan dönemsel olarak bir tanesine merkezi olarak katılacaklar.

Peki ortak/merkezi yapılacak olan bu sınavlarda öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacak?

1.Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından "BİRİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV"ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

2.İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından "İKİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV"ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

Merkezi Sistem Ortak Sınav Yapılacak Derslerin Çalışma Takvimine Göre Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri - İndirmek İçin Tıklayınız... 

 

MATEMATİK - BİRİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVDA ÇIKACAK KONULAR:

 

ÖĞRENME ALANI

 

ALT ÖĞRENME ALANI

 

KAZANIMLAR

 
 

 

Geometri

Örüntü ve Süslemeler


1.
Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi


1.
Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

2. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.

 


Olasılık

ve İstatistik

Tablo ve Grafikler

1. Histogram oluşturur ve yorumlar.

 

 

     

 

Sayılar

Üslü Sayılar

1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.

 

 

 

Sayılar

 

Üslü Sayılar

2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.

3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

 

 

Sayılar

 

Üslü Sayılar


3.
Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

 

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.

2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.

 

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

 

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

 

 

 Sayılar

Köklü Sayılar

 

5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.

 

 

MATEMATİK - İKİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVDA ÇIKACAK KONULAR:

 

ÖĞRENME ALANI

 

ALT ÖĞRENME ALANI

 

KAZANIMLAR

 
 

 

Geometri

Örüntü ve Süslemeler

 1.Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.

 

 

 Geometri

Dönüşüm Geometrisi

1.Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

2. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.

 

Olasılık

ve İstatistik

Tablo ve Grafikler

1. Histogram oluşturur ve yorumlar.

 

 

     

 

Sayılar

Üslü Sayılar

1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.

 

  

Sayılar 

 

Üslü Sayılar

2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.

3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

 

 

Sayılar

Üslü Sayılar

3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.

2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.

 

 

Sayılar

KöklüSayılar

 

3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.

 

Olasılık

ve İstatistik

Olasılık Çeşitleri

1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.

 

Olasılık

ve İstatistik

Olay çeşitleri

1.Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.

 

 

Olasılık

ve İstatistik

Olay çeşitleri

2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.

 

 

Sayılar

Gerçek sayılar

1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.

2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.

 

 

Olasılık

ve İstatistik

Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri

1.Standart sapmayı hesaplar.

2.Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur. 

 

 

 Geometri

Üçgenler

1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.

2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.

 

 

 

Geometri

Üçgenler

 3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.

4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.

 

 

 

Geometri

Üçgenler

5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

6. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.

 

 

Geometri

Üçgenler

7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.

8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.

 

 

 

Geometri

Üçgenler

9. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.

 

 

 

Geometri

Üçgenlerde Ölçme

1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.

2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.

 

 

Geometri

Üçgenlerde Ölçme

3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.

 

 

Cebir

Örüntüler ve İlişkiler

1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

 

 

Cebir

Cebirsel İfadeler

1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.

2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

 

 

Cebir

Cebirsel İfadeler

3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.

4. Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.

 

 

Olasılık

ve İstatistik

Olası Durumları Belirleme

1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.

2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.

 

 

Cebir

Denklemler

1. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.

2. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.

 

 

Cebir

Denklemler

3. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.

 

 

Cebir

Denklemler

1. Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.

 

 

Cebir

Denklemler

2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

 

 

Cebir

Denklemler

2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

1. Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.

3. Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey açınımını çizer.

4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.

 

 

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

5. Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler ve inşa eder.

6. Çok yüzlüleri sınıflandırır.

7. Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle oluşturur, çok küplülerle oluşturulan yapıların

görünümlerini çizer.

 

 

Merkezi Sistem Ortak Sınav Yapılacak Derslerin Çalışma Takvimine Göre Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri - İndirmek İçin Tıklayınız...