2000 Yılı 8. Ulusal Bilim Olimpiyatları ve 5. UİMO

2000 yılı 8. Ulusal Matematik Olimpiyatı
2000 yılı 8. Ulusal Kimya Olimpiyatı
2000 yılı 8. Ulusal Fizik Olimpiyatı
2000 yılı 8. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı
2000 yılı 8. Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı
2000 yılı 5. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı