2012 Yılı 20. Ulusal Bilim Olimpiyatları ve 17. UİMO

2012 yılı 20. Ulusal Matematik Olimpiyatı
2012 yılı 20. Ulusal Kimya Olimpiyatı
2012 yılı 20. Ulusal Fizik Olimpiyatı
2012 yılı 20. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı
2012 yılı 20. Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı
2012 yılı 17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı