2017-2018 2. Dönem TEOG Matematik Konuları (Nisan 2018)

8. Sınıfların gireceği Merkezi Sistem Ortak Sınavda (TEOG) Matematik dersinden hangi konular çıkacak diye merak ediyorsanız cevabı burada. 2017-2018 yılına ait TEOG kazanımları MEB tarafından açıklandı, Yeni eğitim-öğretim dönemine ait TEOG Matematik konuları aşağıdadır. Tüm derslerden çıkacak konular için ise buraya tıklayınız.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılına dair Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı çalışma takvimine göre TEOG'da ikinci dönem çıkacak Matematik konuları şu şekilde (İlgili konunun anlatımı için üzerine tıklayabilirsiniz):

 

2017-2018 2. DÖNEM TEOG 

NİSAN AYI TEOG MATEMATİK KONULARI

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Olasılık

 • Bir olaya ait olası durumları belirler.
 • “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir.
 • Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
 • Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar.
 • Basit olayların olma olasılığını hesaplar.

Üçgenler

 • Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
 • Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
 • Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
 • Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
 • Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.

Dönüşüm Geometrisi

 • Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturur.
 • Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.
 • Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görüntülerini belirleyerek çizer.
 • Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur.

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

 • Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
 • Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
 • Özdeşlikleri modellerle açıklar.
 • Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.

Eşlik ve Benzerlik

 • Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
 • Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.

Doğrusal Denklemler

 • Doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi oluşturur ve yorumlar.
 • Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tabloları eğimle ilişkilendirir.
 • Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

Denklem Sistemleri

 • İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemlerini çözer.
 • Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere karşılık gelen doğruların grafikleri arasında ilişki kurar.

Eşitsizlikler

 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük yaşam durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.

TEOG'DA ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

TEOG MATEMATİK KONU ANLATIMLARI

TEOG TÜRKÇE KONULARI