Dörtgenlerin Genel Özellikleri

DÖRTGENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Komşu ve Karşılıklı Açıortayların Oluşturduğu Açı, Köşegenlerin Oluşturduğu Açıdan Alan Hesaplama, Kenar Orta Noktalarının Birleştirilmesiyle Oluşan Paralelkenarın Alanı