BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Bölme İşleminde Sonucu Tahmin Etme
✓ Yuvarlama Yöntemi

Doğal sayılarla bölme işleminin sonucunu tahmin etmek için yuvarlama yöntemini kullanabiliriz.

Bölme İşleminde Sonucu Tahmin Etme

Yuvarlama metodunda,eğer üç basamaklı bir sayıyı iki basamaklı bir sayıya bölüyorsak, böleceğimiz sayıyının ilk iki basamağını bölen sayının yakın bir katına yuvarlarız. Bölünen sayının birler basamağını ise sıfır kabul ederiz. Şimdi yukarıdaki resimdeki işlemin sonucunu nasıl tahmin ederiz görelim:

ÖRNEK: 655 : 8 işleminin sonucunu tahmin edelim.

655 sayısının ilk iki basamağı olan 65’e en yakın 8’in katı olan sayı 64’tür.
640 (Birler basamağını sıfır kabul ederiz.)
640 : 8 = 80 olarak tahmin ederiz.

ÖRNEK: 492 : 12 işleminin sonucunu tahmin edelim.

492 sayısının ilk iki basamağı olan 49’a en yakın 12’nin katı olan sayı 48’tür.
480 (Birler basamağını sıfır kabul ederiz.)
480 : 12 = 40 olarak tahmin ederiz.

NOT: Yuvarlama işlemini yukarı doğru yaparsak bulduğumuz sonuç gerçek sonuçtan çok çıkar. Yuvarlama işlemini aşağı doğru yaparsak bulunan sonuç gerçek değerden az çıkar.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

ALIŞTIRMALAR

ALIŞTIRMA SORULARI

1) Aşağıdaki işlemlerin sonucunu tahmin ediniz.

  • 235 : 11 = ……….
  • 690 : 10 = ……….
  • 188 : 3  = ……….
  • 652 : 8 = ……….
  • 435 : 7 = ……….
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Çarpma İşleminin Sonucunu Tahmin EtmeZihinden Çarpma ve Bölme