BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Çıkarma İşleminde Sonucu Tahmin Etme
✓ Tahmin Stratejileri
✓ Yuvarlama Yöntemi
✓ Soldan Sağa Çıkarma Yöntemi

ÇIKARMANIN SONUCUNU TAHMİN ETME

Bir önceki konumuzda Toplama İşleminin Sonucunu Tahmin Etmeyi öğrenmiştik. Benzer şekilde doğal sayılarla çıkarma işleminin sonucunu tahmin etmek için farklı yöntemler kullanabiliriz.

1. YÖNTEM: Yuvarlama Yöntemi

Yuvarlama metodunda, istersek eksilen ve çıkanın ikisi birden yuvarlayabiliriz veya sadece çıkan sayıyı yuvarlayabiliriz. Yuvarlama işlemini en yakın yüzlüğe veya en yakın binliğe yapabiliriz.

Şimdi yuvarlama nasıl yapılır görelim:

► Yuvarlama yapmak istediğimiz basamaktan bir küçük basamağa bakarız.

► Eğer buradaki rakam 5 ise veya 5’ten büyükse yuvarlama yapacağımız basamağı bir arttırırız, daha küçük basamakları sıfırlarız.

► Eğer buradaki rakam 5’ten küçükse yuvarlama yapacağımız basamakta değişiklik yapmadan daha küçük olan basamakları sıfırlarız.

ÖRNEK: 38362 sayısını en yakın yüzlüğe ve binliğe yuvarlayalım.

Önce yüzlüğe yuvarlamayı yapalım. Sayının yüzler basamağını işaretleyelim ve bir küçük basamağa bakalım. Altı çizili basamak 5’ten büyük olduğu için yüzler basamağını bir arttırırız ve sağındaki basamakları sıfırlarız.

38362 → 38400

Şimdi binliğe yuvarlama yapalım. Sayıların binler basamağını işaretleyelim ve bir küçük basamağa bakalım. Altı çizili basamak 5’ten küçük olduğu için binler basamağını değiştirmeden sağındaki basamakları sıfırlarız.

38362 → 38000

Şimdi yuvarlama yöntemini kullanarak bir çıkarma işleminin cevabını tahmin edelim.

ÖRNEK: 4523 − 3291 işleminin sonucunu tahmin edelim.

Bu iki sayıyı yüzler basamağına göre yuvarlayalım:

4523 → 4500

3291 → 3300

4500 − 3300 = 1200 şeklinde tahminde bulunabiliriz. İşlemin gerçek sonucu 4523 − 3291 = 1232

► Çıkarma işleminde sadece çıkan sayıyı yuvarlayarak tahmin yapabiliriz.

4523 − 3300 = 1223

2. YÖNTEM: Soldan Sağa Çıkarma Yöntemi

Bu yöntemde işlem yapılan sayıların basamaklarını soldan sağa doğru ayrı ayrı çıkartıp sonra çıkan sonuçları toplayıp yaklaşık bir değer bulabiliriz.

ÖRNEK: 573 − 221 işleminin sonucunu tahmin edelim.

5 yüzlük − 2 yüzlük = 300

7 onluk − 2 onluk = 50

Sonuç yaklaşık olarak 350’dır.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

ALIŞTIRMALAR

ALIŞTIRMA SORULARI

1) Aşağıdaki işlemlerin sonucunu tahmin ediniz.

  • 2428 − 1111 = ……….
  • 65280 − 24030 = ……….
  • 1583 − 1431 = ……….
  • 4243 − 2190 = ……….
  • 35092 − 21594 = ……….
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Toplama İşleminin Sonucunu Tahmin EtmeDoğal Sayılarla Çarpma