BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Milyonlar Bölüğü
✓ 7, 8, 9 Basamaklı Sayıları Okuma
✓ 7, 8, 9 Basamaklı Sayıları Yazma

Işık bir saniyede yaklaşık olarak 300 000 (üç yüz bin) kilometre yol alır. Peki 10 saniyede ne kadar yol alır?

300 000’i 10 ile çarparsak 3 000 000 (üç milyon) eder.
300 000 x 10 = 3 000 000

Şu an kullandığımız 1 TL yerine eskiden (paramızdan altı sıfır atılmadan önce) 1 milyon lira kullanılırdı.

1 milyon

Peki milyon ne kadar büyüktür? Anlamak için bir kaç örnek verelim:

Dünyanın en büyük 20 şehrinden biri olan İstanbul, 2016 nüfus sayımına göre on dört milyondan fazla nüfusa sahiptir. (14 804 116)

1 milyona kadar normal bir hızda saymak için yaklaşık 12 gün boyunca, başka hiçbir iş yapmadan sürekli saymamız gerekir.

Dakikada 80 kelime okusak bile, 1 000 000 (bir milyon) kelimeyi bitirebilmek için, yaklaşık 9 gün boyunca hiç ara vermeksizin okumamız gerekir.

NOT: Sayıları, bölüklerin arasında boşluk bırakarak yazmak okunmasını kolaylaştırır.

MİLYONLAR BÖLÜĞÜ VE MİLYONLU SAYILARIN OKUNUŞU

Daha önceki yıllarda basamak ve bölükleri öğrenmiştiniz. Şimdi bu basamak ve bölüklere milyonları da ekleyeceğiz.

Bölük ve Basamak Tablosu

Sayıları okurken önce bölük içindeki sayı okunur. Sonuna bölük ismi eklenir. Ama birler bölüğü okunurken sonuna bölük ismi eklenmez.

ÖRNEK: TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ortaokullarda toplam 5 566 986 öğrenci bulunmaktadır.

Şimdi bu sayıyı basamak ve bölük tablomuza yerleştirelim ve nasıl okunduğunu görelim.

Bölük ve Basamak Tablosu

Başka örnekler verecek olursak:

1 256 210 (bir milyon iki yüz elli altı bin iki yüz on)

67 212 037 (altmış yedi milyon iki yüz on iki bin otuz yedi)

BASAMAK DEĞERİ

Sayıları oluşturan rakamlar bulundukları basamağa göre değer alırlar. Bu değere basamak değeri denir. Sıfır hangi basamakta olursa olsun basamak değeri sıfırdır.

ÖRNEK: TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre 2012 nüfus sayımında Türkiye’nin nüfusu 75 627 384’tir.

Basamak Değeri

Bir sayıdaki rakamların basamak değerleri toplamı sayının kendisini verir.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
ALIŞTIRMALAR

ALIŞTIRMA SORULARI

1) Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.

 • 23 428 + 11 111 = ……….
 • 63 280 + 24 030 = ……….
 • 12 583 − 11 431  = ……….
 • 44 444 − 35 555  = ……….
 • 90 009 − 1 999    = ……….

2) Aşağıda işlemlerde verilmeyen sayıları bulunuz.

 • 12 367 + ……. = 25 699
 • 82 156  − ……. = 60 021
 • 67 000 + ……. = 71 095
 • 58 762  − ……. = 42 927

3) Aşağıda işlemlerde verilmeyen rakamları bulunuz.

 • A3B5 + 5411 = 9756
 • 216A  − B042 = 1125
 • A0B0 + CCCC = 4947
 • 12A1  −   36B =  908
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
✓ En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
5. Sınıf Matematik KonularıMilyonlu Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama