Örüntüler

  • BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
  • √ Örüntüler
  • √ Sayı Örüntüsü
  • √ Şekil Örüntüsü

ÖRÜNTÜ NEDİR?

Belirli bir kuralı takip eden şekil veya sayı dizileri birer örüntüdür. Daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki şekilleri inceleyelim.

Şekil Örüntüsü

Her adımdaki küp sayısını tabloyla gösterecek olursak:

Sayı Örüntüsü

Şekillere ve tabloya baktığımızda adım adım ilerledikçe küplerin / sayıların da belirli bir kurala göre arttığını görürüz.

Buradaki şekil ve sayı dizisi birer örüntüdür. Örüntüye kural olarak şöyle düşünebiliriz:

Her adımda şeklin uçlarına birer küp ekleniyor.

Şeklin 4 ucu olduğu için her adımda küp sayısı 4 artmaktadır.

Bu kurala göre düşünerek sonraki adımlardaki sayıları da bulabiliriz.

TERİM NEDİR?

Bir sayı örüntüsünü oluşturan her sayıya terim denir.

Yukarıdaki örneği tekrar ele alacak olursak sayılarımız:

1, 5, 9, 13, 17, 21, …

Bu örüntümüzün ilk terimi 1’dir ve 5. terimi 17’dir.

Şimdi başka bir şekil örüntüsü inceleyelim:

Şekil Örüntüsü

Örüntüyü incelediğimizde her adımda daire sayısı 2 artıyor. Bu örüntüyü sayı örüntüsüne çevirip tablo haline getirirsek aşağıdaki gibi bir tablo elde ederiz.

Sayı Örüntüsü

Tablodan da görebildiğiniz gibi örüntümüzün şöyle bir genel kuralı vardır:

Daire sayısı = Adım Sayısı x 2

Yani kaçıncı adımda isek daire sayımız 2 katı.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:

  • √ Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.

ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU

Milyonlu Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama

Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma

Bunları da beğenebilirsin
YORUMLAR