BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Örüntüler
✓ Sayı Örüntüsü
✓ Şekil Örüntüsü

ÖRÜNTÜ NEDİR?

Belirli bir kuralı takip eden şekil veya sayı dizileri birer örüntüdür.

Örüntüleri daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki şekilleri inceleyelim.

Şekil Örüntüsü

Her adımdaki küp sayısını tabloyla gösterecek olursak:

Adım123456?
Küp Sayısı159131721?

Şekillere ve tabloya baktığımızda adım adım ilerledikçe küplerin / sayıların da belirli bir kurala göre arttığını görürüz.

Buradaki şekil ve sayı dizisi birer örüntüdür. Örüntüye kural olarak şöyle düşünebiliriz:

Her adımda şeklin uçlarına birer küp ekleniyor.
Şeklin 4 ucu olduğu için her adımda küp sayısı 4 artmaktadır.
Bu kurala göre düşünerek sonraki adımlardaki sayıları da bulabiliriz.

TERİM NEDİR?

Bir sayı örüntüsünü oluşturan her sayıya terim denir.

Yukarıdaki örneği tekrar ele alacak olursak sayılarımız:

1, 5, 9, 13, 17, 21, …

Bu örüntümüzün ilk terimi 1’dir ve 5. terimi 17’dir.

Şimdi başka bir şekil örüntüsü inceleyelim:

Şekil Örüntüsü

Örüntüyü incelediğimizde her adımda daire sayısı 2 artıyor. Bu örüntüyü sayı örüntüsüne çevirip tablo haline getirirsek aşağıdaki gibi bir tablo elde ederiz.

Adım123456?
Daire Sayısı24681012?

Tablodan da görebildiğiniz gibi örüntümüzün şöyle bir genel kuralı vardır:

Daire sayısı = Adım Sayısı x 2

Yani kaçıncı adımda isek daire sayımız adım sayısının 2 katı.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Milyonlu Sayıları Karşılaştırma ve SıralamaDoğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma