BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Üçgenlerde açı
✓ Dörtgenlerde açı

ÜÇGENİN İÇ AÇILARININ ÖLÇÜLERİ TOPLAMI

Üçgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 180° dir.

Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180 derece olduğunu aşağıdaki etkinlikle bulabiliriz. Üçgen şeklindeki kağıdın köşelerini aşağıdaki gibi bir noktada birleştirirsek doğru açı oluşur ve doğru açı 180 derecedir. Bundan dolayı üçgenin iç açı ölçüleri toplamı da 180 derece olmuş olur.

Üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı
Üçgenin iç açıları ölçüleri toplamının 180 derece olduğunu bulma

ÖRNEK: Aşağıda iki iç açısı verilen üçgenlerin verilmeyen açılarının ölçüsünü bulalım.

Verilmeyen açıları bulmak için verilen iki açıların ölçülerini toplar ve 180’den çıkarırız.

A) A açısının ölçüsünü bulalım.
82° + 28° = 110°
180° − 110° = 70°

B) M açısının ölçüsünü bulalım.
90° + 32° = 122°
180° − 122° = 58°

DÖRTGENİN İÇ AÇILARININ ÖLÇÜLERİ TOPLAMI

Dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 360° dir.

Dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 360 derece olduğunu aşağıdaki etkinlikle bulabiliriz. Dörtgenin bir köşegenini çizersek iki adet üçgen elde ederiz. Bu iki üçgenin açılarının ölçüleri toplamı 360 derece olduğu için dörtgenin iç açı ölçüleri toplamı da 360 derece olmuş olur.

Dörtgenin iç açıları ölçüleri toplamının 360 derece olduğunu bulma

ÖRNEK: Aşağıda üç iç açısı verilen dörtgenin verilmeyen açısının ölçüsünü bulalım.

Verilmeyen açıyı bulmak için verilen üç açının ölçülerini toplar ve 360’tan çıkarırız.

105° + 80° + 42° = 227°
360° − 227° = 133°

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
DörtgenlerAraştırma Soruları, Tablolar ve Sütun Grafiği