BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Araştırma Sorusu Üretme
✓ Çetele ve Sıklık Tablosu
✓ Sütun Grafiği

Veri toplama konusunda öğrendiğimiz gibi tablo ve grafikler bize bir araştırma hakkında veriler sunar. Bu verileri analiz ederek ve yorumlayarak anlamlandırabiliriz.

Tablo ve grafikleri inceleyerek aşağıdakilere benzer sorulara cevaplar bulabiliriz:

 • Araştırma kaç kişiye yapılmış?
 • En çok ve en az hangi yanıt verilmiş?
 • Belirli yanıtları veren toplam kişi sayısı kaç?
 • Belirli yanıt verenlerin sayılarının birbirine oranı nedir?

ÖRNEK: Sınıftaki tüm öğrencilere “Şimdiye kadar kaç şehirde yaşadın?” sorusu ile veri toplanmıştır ve sıklık tablosu oluşturulmuştur. Aşağıdaki sıklık tablosunu yorumlayalım.

Yaşanılan İl SayısıBu Yanıtı Veren Kişi Sayısı
115
26
34
42
51

Bu tablodan şu gibi bilgiler elde edebiliriz:

 • Sınıf mevcudu 28’dir.
 • Sınıfın yarısından fazlası sadece 1 şehirde yaşamıştır.
 • 5’ten fazla şehirde yaşayan öğrenci yoktur.
 • 2 şehirde yaşayanların sayısı 3 ve 4 şehirde yaşayanların sayısının toplamına eşittir.

ÖRNEK: 5B sınıfının sınıf başkanlığı seçimlerinde 4 kişi aday olmuştur. Selin, Elif, Cemil ve Arif’in aldıkları oylar aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Grafiği yorumlayalım.

Bu grafikten şu gibi bilgiler elde edebiliriz:

 • Adaylar da oy kullandıysa sınıf mevcudu 34’tür.
 • Selin ve Cemil eşit oy almıştır.
 • En az oyu Arif almıştır.
 • Elif 3 oy daha alsaydı en çok oy alan olacaktı.
 • Kız adaylar toplamda erkek adaylardan daha fazla oy almıştır.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Araştırma Soruları, Tablolar ve Sütun GrafiğiUzunluk Ölçme