Açılar ve Açı Çeşitleri

  • BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
  • √ Açılar
  • √ Açı Çeşitleri
  • √ Dar, Dik, Geniş, Doğru ve Tam Açı

AÇI NEDİR?

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışın açı oluşturur. İki ışının ortak olan başlangıç noktasına açının köşesi denir. Işınlara ise açının kenarı veya açının kolu denir.

Yukarıdaki açı AOB açısı, BOA açısı veya O açısı olarak isimlendirilir. Sembolle \(\mathrm A\widehat{\mathrm O}\mathrm B\), \(\mathrm B\widehat{\mathrm O}\mathrm A\), veya \(\widehat{\mathrm O}\) şeklinde gösterilir.

AÇI ÇEŞİTLERİ

Açıyı oluşturan iki ışın arasındaki açıklığa açının ölçüsü denir. Açı ölçü birimlerinden birisi derecedir ve açıların ölçüleri açıölçer yardımıyla ölçülür. Örneğin 30 derecelik bir açı 30° şeklinde gösterilir. Bir AOB açısının ölçüsü sembolle \(\mathrm s(\mathrm A\widehat{\mathrm O}\mathrm B)\) veya \(\mathrm m(\mathrm A\widehat{\mathrm O}\mathrm B)\) şeklinde gösterilir.

1) DAR AÇI

Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açıya dar açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki ABC açısının ölçüsü 37°’dir ve 90°’den küçüktür. Bu yüzden ABC açısı dar açıdır.

2) DİK AÇI

Ölçüsü 90° olan açıya dik açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki ABC açısının ölçüsü 90°’dir. Bu yüzden ABC açısı dik açıdır.

3) GENİŞ AÇI

Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açıya geniş açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki ABC açısının ölçüsü 135°’dir yani 90° ile 180° arasındadır. Bu yüzden ABC açısı geniş açıdır.

4) DOĞRU AÇI

Ölçüsü 180° olan açıya doğru açı denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki ABC açısının ölçüsü 180°’dir. Bu yüzden ABC açısı doğru açıdır.

5) TAM AÇI

Ölçüsü 360° olan açıya tam açı denir.

AÇILAR KONUSU İLE İLGİLİ:

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:

  • √ Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanır ve sembolle gösterir.

Bunları da beğenebilirsin