Açı ve Eş Açılar

  • BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
  • √ Açı Nedir?
  • √ Açıları İsimlendirme
  • √ Açıları Sembolle Gösterme
  • √ Eş Açılar

AÇI

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışın açı oluşturur. İki ışının ortak olan başlangıç noktasına açının köşesi denir. Işınlara ise açının kenarı veya açının kolu denir.

Açı

AÇILARI İSİMLENDİRME VE SEMBOLLE GÖSTERME

Açıları sadece köşesindeki nokta kullanılarak tek harfle isimlendirilebildiği gibi kollarındaki noktalar da kullanılarak üç harfle de isimlendirilebilir.

ÖRNEK: Aşağıdaki açıyı isimlendirelim ve sembolle gösterelim.

Bu açı B açısı, ABC açısı veya CBA açısı olarak isimlendirilir. Sembolle \(\mathrm A\widehat{\mathrm B}\mathrm C\), \(\mathrm C\widehat{\mathrm B}\mathrm A\), veya \(\widehat{\mathrm B}\) şeklinde gösterilir.

Üç harfle isimlendirirken ve sembolle gösterirken köşedeki noktanın ortaya yazılmasına dikkat edilmelidir.

AÇI ÖLÇME

Açıyı oluşturan iki ışın arasındaki açıklığa açının ölçüsü denir. Açı ölçü birimlerinden birisi derece(°)dir ve açıların ölçüleri açıölçer (iletki) yardımıyla ölçülür. Bir AOB açısının ölçüsü sembolle \(\mathrm s(\mathrm A\widehat{\mathrm O}\mathrm B)\) veya \(\mathrm m(\mathrm A\widehat{\mathrm O}\mathrm B)\) şeklinde gösterilir.

ÖRNEK: Aşağıdaki 37 derecelik açının ölçüsü sembolle \(\mathrm m(A\widehat{\mathrm B}\mathrm C) = 37°\) veya \(\mathrm m(\widehat{\mathrm B}) = 37°\) şeklinde gösterilebilir.

EŞ AÇILAR

Ölçüleri birbirine eşit olan açılara eş açılar denir.

ÖRNEK: 45 derecelik B ve F açısı düşünelim. \(\mathrm m(\widehat{\mathrm B}) = 45°\) ve \(\mathrm m(\widehat{\mathrm F}) = 45°\) olduğu için B ve F açıları eş açılardır.

AÇI ÖLÇER İLE EŞ AÇI ÇİZME

Eğer açı ölçerimiz varsa açıya bir eş açıya şu şekilde çizebiliriz:

► Eşini çizeceğimiz açının ölçüsünü açı ölçer yardımıyla buluruz.

► Bir ışın çizeriz. Bu ışın açının bir koludur.

► Işının başlangıç noktasına açı ölçeri koyarız ve açının diğer kolunun geçeceği bir noktayı uygun açıyla işaretleriz.

► Işının başlangıç noktasından başlayan ve işaretlediğimiz noktadan geçen bir ışın çizeriz. Bu da açının diğer kolunu oluşturur.

PERGEL YARDIMI İLE EŞ AÇI ÇİZME

Aşağıdaki flash animasyonda pergel yardımıyla eş açı nasıl çizilir görebilirsiniz.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:

  • √ Açıyı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğunu bilir ve sembolle gösterir.
  • √ Bir açıya eş bir açı çizer.

ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU

Verileri Karşılaştırma

Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar

Kaynak Flash Animasyon: Ortaokulmatematik.com
Bunları da beğenebilirsin
YORUMLAR