BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Açı Nedir?
✓ Açıları İsimlendirme
✓ Açıları Sembolle Gösterme
✓ Eş Açılar

AÇI

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışın açı oluşturur. İki ışının ortak olan başlangıç noktasına açının köşesi denir. Işınlara ise açının kenarı veya açının kolu denir.

Açı

AÇILARI İSİMLENDİRME VE SEMBOLLE GÖSTERME

Açıları sadece köşesindeki nokta kullanılarak tek harfle isimlendirilebildiği gibi kollarındaki noktalar da kullanılarak üç harfle de isimlendirilebilir.

ÖRNEK: Aşağıdaki açıyı isimlendirelim ve sembolle gösterelim.

Bu açı B açısı, ABC açısı veya CBA açısı olarak isimlendirilir. Sembolle \(\mathrm A\widehat{\mathrm B}\mathrm C\), \(\mathrm C\widehat{\mathrm B}\mathrm A\), veya \(\widehat{\mathrm B}\) şeklinde gösterilir.

Üç harfle isimlendirirken ve sembolle gösterirken köşedeki noktanın ortaya yazılmasına dikkat edilmelidir.

AÇI ÖLÇME

Açıyı oluşturan iki ışın arasındaki açıklığa açının ölçüsü denir. Açı ölçü birimlerinden birisi derece(°)dir ve açıların ölçüleri açıölçer (iletki) yardımıyla ölçülür. Bir AOB açısının ölçüsü sembolle \(\mathrm s(\mathrm A\widehat{\mathrm O}\mathrm B)\) veya \(\mathrm m(\mathrm A\widehat{\mathrm O}\mathrm B)\) şeklinde gösterilir.

ÖRNEK: Aşağıdaki 37 derecelik açının ölçüsü sembolle \(\mathrm m(A\widehat{\mathrm B}\mathrm C) = 37°\) veya \(\mathrm m(\widehat{\mathrm B}) = 37°\) şeklinde gösterilebilir.

EŞ AÇILAR

Ölçüleri birbirine eşit olan açılara eş açılar denir.

ÖRNEK: 45 derecelik B ve F açısı düşünelim. \(\mathrm m(\widehat{\mathrm B}) = 45°\) ve \(\mathrm m(\widehat{\mathrm F}) = 45°\) olduğu için B ve F açıları eş açılardır.

Açı Ölçer ile Eş Açı Çizme

Eğer açı ölçerimiz varsa açıya bir eş açıya şu şekilde çizebiliriz:

► Eşini çizeceğimiz açının ölçüsünü açı ölçer yardımıyla buluruz.

► Bir ışın çizeriz. Bu ışın açının bir koludur.

► Işının başlangıç noktasına açı ölçeri koyarız ve açının diğer kolunun geçeceği bir noktayı uygun açıyla işaretleriz.

► Işının başlangıç noktasından başlayan ve işaretlediğimiz noktadan geçen bir ışın çizeriz. Bu da açının diğer kolunu oluşturur.

Pergel Yardımı ile Eş Açı Çizme

Eğer pergelimiz varsa verilen bir açıya eş bir açı şu şekilde çizebiliriz:

► Bir ışın çizeriz. Bu ışın yeni çizeceğimiz açının bir koludur.

► Eşini çizeceğimiz açının köşesine pergelin iğnesini batırarak bu açının kollarını kesen bir yay çizeriz. Yayın kolları kestiği noktalara K ve L diyelim.

► Pergelin açıklığını bozmadan ilk adımda çizdiğimiz ışının başlangıç noktasına iğnesini batırırız ve ilk çizdiğimiz ışını kesecek bir yay çizeriz. Bu noktaya K’ adını verelim.

► Eşini çizeceğimiz açıda işaretlediğimiz K ve L noktalarından birine pergelin iğnesini, diğerine pergelin kalem ucunu koyarak pergeli KL arası kadar açarız.

► Pergelin açıklığını bozmadan yeni çizdiğimiz ışın üzerindeki K’ noktasına iğnesini batırırız ve daha önceden çizdiğimiz yay ile kesişecek bir yay çizeriz. Bu noktaya da L’ diyelim.

► Son olarak ışının köşesinden başlayan ve L’ noktasından geçen bir ışın çizerek açıyı tamamlarız.

EBA sitesinden bu çizimin nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz.

https://ders.eba.gov.tr/ders/redirectContent.jsp?resourceId=3bd777ec9ea5203a79fd6b06652dd7ed&resourceType=1&resourceLocation=2

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Açıyı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğunu bilir ve sembolle gösterir.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Verileri KarşılaştırmaKomşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar