Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama ve Düzenleme

  • BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
  • √ Araştırma Soruları Üretme
  • √ Veri Toplama, Verileri Düzenleme
  • √ İkili Çetele, Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği

Belirli bir amaç için, gözlem veya araştırma yoluyla veri toplanması, düzenlenmesi, analiz yapılması ve çıkarımda bulunması işlemlerine istatistik denir.

Veri toplamak için önce araştırma sorusuna ihtiyacımız vardır. Araşltırma sorumuz sonucunda tek bir gruba ait veri toplayabileceğimiz gibi iki veri grubunu karşılaştırabileceğimiz veriler de toplayabiliriz. Toplamak istediğimiz verilere göre araştırma sorusu oluşturmalıyız.

ARAŞTIRMA SORUSU OLUŞTURMA

5. sınıfta araştırma sorusu nedir ve araştırma sorusu nasıl oluşturulur öğrenmiştik. Bu yıl ise iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma sorularını öğreneceğiz.

Aşağıdaki araştırma sorularını inceleyelim.

A) Sınıfımızdaki öğrencilerin tuttukları futbol takımları hangileridir?

B) Okulumuzdaki 6. sınıf öğrencilerinin memleketleri nelerdir?

C) Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin sevdikleri renkler nelerdir?

D) Okulumuzdaki 6. sınıf ve 7. sınıf öğrencilerinin en sevdikleri ders nedir?

Yukarıdaki soruları incelediğimizde A ve B soruları tek bir gruptan veri toplamaya yönelik sorulardır. C ve D sorularında ise iki farklı gruptan veri toplanacaktır. (Kız-Erkek, 6.Sınıf-7.Sınıf)

VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

1) ANKET YAPMA

Çalışma yapılmak istenilen bir konu hakkında sorular hazırlanıp bu konuyla ilgili bir gruba bu soruların sorulması işlemine anket yapma denir.

NOT: Belirli bir konu hakkında görüşünün merak edilip, soru sorulan veya deney yapılan gruba örneklem denir. Örneğin sınıf başkanı seçiminde soruları sorduğumuz öğrenciler örneklemimiz olur.

2) RASTGELE SEÇME

Bir radyo programının Türkiye genelinde izlenme oranı merak edilmektedir. Bunun için tüm dinleyicilere ulaşılması mümkün değildir. Bu yüzden rastgele seçilen insanlara sorular sorulur. Bu bilgi toplama yöntemine rastgele seçme denir.

3) ÖRNEKLEME

Araştırma yapılan konu ile ilgili bütün kişilere ulaşmak mümkün değilse, bu kişileri temsil ettiği düşünülen bir grup seçilir. Bu işleme örnekleme denir. Örneğin Türkiye’deki bütün öğrencilerin matematiğe olan ilgisi merak ediliyorsa bunu bütün herkese sormak yerine 7 bölgeden belirli sayıda kız ve erkek öğrenci seçilir.

İKİLİ ÇETELE TABLOSU

Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını çentikler kullanarak gösteren tabloya çetele tablosu denir. Bu yıl iki farklı gruba yönelik veri topladığımız için bu verileri ikili çetele tablosu ile gösterebiliriz.

ÖRNEK: Sınıfımızdaki arkadaşlarımızın tercih etmek istedikleri mesleklerle ilgili veri toplamak istiyoruz. Verileri toplarken anket kullanabiliriz. Anketi düzenlerken iki farkllı gruba ait veri toplayacağımızı göz önüne alarak “kız-erkek” seçeneğini de anketimize ekleyebiliriz. Örneğin anketimiz şu şekilde olabilir:

Anket

Bu anketten elde ettiğimiz verileri mesleklere ve cinsiyete göre bir tablo oluşturup kişi sayısına göre çentik atarak ikili çetele tablosu düzenleyebiliriz.

İkili Çetele Tablosu

İKİLİ SIKLIK TABLOSU

Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını sayılar kullanarak gösteren tabloya sıklık tablosu denir. Bu yıl iki farklı gruba yönelik veri topladığımız için bu verileri ikili sıklık tablosu ile gösterebiliriz.

Yukarıdaki anketten elde ettiğimiz verileri sıklık tablosu ile gösterecek olursak:

İkili SıklıkTablosu

İKİLİ SÜTUN GRAFİĞİ

Sütun grafiği oluşturmayı daha önce öğrenmiştik. Şimdi ise ikili sütun grafiği oluşturacağız. Bunun için elde ettiğimiz verileri iki grup yanyana olacak şekilde sütunlar halinde göstereceğiz. Örnek olarak yukarıdaki ankette elde ettiğimiz sonuçları ikili sütun grafiğinde gösterelim.

Dikey Sütun Grafiği Örneği

İkili Sütun Grafiği

Yatay Sütun Grafiği Örneği

Yatay İkili Sütun Grafiği

VERİ TOPLAMA VE DÜZENLEME KONUSU İLE İLGİLİ:

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:

  • √ İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
  • √ Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder.
  • √ İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu veya sütun grafiğinden uygun olanla gösterir.

Bunları da beğenebilirsin