Bir Doğruya Dik ve Paralel Doğru Çizme

  • BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
  • √ Bir doğruya dik doğru çizme
  • √ Bir doğruya paralel doğru çizme
  • √ Bir doğruya dikme çizme
  • √ Bir doğru parçasının orta dikmesi

Konumuzda pergel ve çizgeç yardımıyla: bir doğrunun üzerindeki bir noktadan bu doğruya dikme inşa etmeyi, bir doğrunun dışındaki bir noktadan bu doğruya dikme inşa etmeyi, bir doğru parçasının orta dikmesini çizmeyi ve bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel bir doğru çizmeyi öğreneceğiz.

BİR DOĞRUYA ÜZERİNDEKİ VEYA DIŞINDAKİ BİR NOKTADAN DİKME NASIL ÇİZİLİR?

Bir doğruya dışındaki veya üzerindeki bir noktadan çizilen dik doğru parçasına dikme denir. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı bu nokta ile doğru arasındaki dikmenin uzunluğuna eşittir.

Bir doğru ile dışındaki bir noktayı birleştiren doğru parçalarından en kısa olanı bu noktadan doğruya çizilen dikmedir.

Yukarıdaki örnekte Y noktasının n doğrusuna olan uzaklığı YB doğru parçasının uzunluğudur. YB doğru parçası Y noktasından n doğrusuna olan en kısa mesafedir.

BİR DOĞRU PARÇASININ ORTA DİKMESİ NASIL ÇİZİLİR?

Bir doğru parçasını iki eş parçaya ayıran dikmeye o doğru parçasının orta dikmesi denir.

Yukarıda [DC], [AB]’nın orta dikmesidir. Bundan  dolayı: |AC| = |CD|

Orta dikmelerin üzerindeki herhangi bir noktanın doğru parçasının uç noktalarına olan uzaklıkları eşittir.

Yandaki örnekte E noktasının ve D noktasının A’ya ve B’ye uzaklığı eşittir.

|EA| = |EB| ve |DA| = |DB|

BİR DOĞRUYA DIŞINDAKİ BİR NOKTADAN PARALEL DOĞRU NASIL ÇİZİLİR?

Paralel iki doğrudan birinin üzerindeki her bir noktanın diğer doğruya olan uzaklığı (dik uzaklığı) eşittir. Bu yüzden paralel doğrulara eş uzaklıklı doğrular denir.

Aşağıdaki örneğe bakacak olursak m ve k doğruları üzerinde rastgele noktalar seçtiğimizde bu noktaların diğer doğruya uzaklıkları birbirine eşittir.

DİK ÇİZME KONUSU İLE İLGİLİ:

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:

  • √ Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizer.

Bunları da beğenebilirsin