BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ İşlem Sırası Nedir?
✓ Matematiksel İşlem Önceliği
✓ İşlemler Hangi Sırayla Yapılır?

İŞLEM ÖNCELİĞİ

İşlem önceliği veya işlem sırası birden fazla işlem olduğu durumlarda takip etmemiz gereken sıradır.

Bu sıralamayı bilmek ve bu sıralamaya uymak çok önemlidir çünkü işlemler bu sıralamaya göre yapılmazsa büyük ihtimalle sonuç yanlış olacaktır. Birden fazla işlem olduğu durumlarda işlemler şu sıraya göre yapılır:

İŞLEM SIRASI
→ Üs alma işlemleri
→ Parantez içindeki işlemler
→ Çarpma veya Bölme İşlemi
→ Toplama veya Çıkarma İşlemi
Eğer aynı önceliğe sahip işlemler varsa, örneğin bir işlemde hem çarpma hem de bölme varsa, işlemler soldan sağa doğru yapılır.

ÖRNEK: 3 x ( 2 + 3 ) işleminin sonucunu bulalım.

Önce parantez içerisindeki işlem yapılır.
3 x ( 5 ) = 15 cevabı bulunur.

ÖRNEK: 3 + ( 2 x 3 + 2 ) işleminin sonucunu bulalım.

Önce parantez içerisindeki işlem yapılır.
Ancak parantez içinde hem toplama hem çarpma işlemi var.
Bu yüzden önce çarpmayı yaparız.

3 + ( 2 x 3 + 2 )
3 + ( 6 + 2 )
3 + 8 = 11 cevabı bulunur.

ÖRNEK: 3 + ( 2 x 3 : 2 ) işleminin sonucunu bulalım.

Önce parantez içerisindeki işlem yapılır.
Ancak parantez içinde hem çarpma hem bölme işlemi var.
Bu yüzden önce soldakini yani çarpmayı yaparız.

3 + ( 2 x 3 : 2 )
3 + ( 6 : 2 )
3 + 3 = 6 cevabı bulunur.

ÖRNEK: 2 x 23 + 1 işleminin sonucunu bulalım.

Önce üs alma işlemi yapılır.
2 x 8 + 1

Daha sonra çarpma ve toplama işleminden çarpma öncelikli yapılır.
16 + 1 = 17 cevabı bulunur.

ÖRNEK: 120 ÷ 22 + 3 . (12 – 7) işleminin sonucunu bulalım.

120 ÷ 4 + 3 . (12 – 7)
120 ÷ 4 + 3 . (5)
30 + 15 = 45 cevabı bulunur.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

ALIŞTIRMALAR

ALIŞTIRMA SORULARI

1) Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.

  • 6 ÷ (3 – 1)         = ……….
  • (32 x 2) + 1        = ……….
  • 3 + 15 : 3           = ……….
  • 18 ÷ 9 . 12 ÷ 4   = ……….
  • 24 x 23 : 4          = ……….

2) Aşağıdaki ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyiniz.

  • Toplama işlemi çarpma işleminden önce yapılır.
  • Çıkarma işleminin toplamaya göre üstünlüğü vardır.
  • Çarpma ve bölme işlemi aynı önceliğe sahiptir.
  • Bölme işlemi çıkarma işleminden önce yapılır.
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Üslü İfadelerDağılma Özelliği ve Ortak Çarpan Parantezine Alma