BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Bir Açıya Eş Açı Çizme
✓ Bir Açıya Açıortay Çizme

BİR AÇIYA EŞ BİR AÇI OLUŞTURMA

Ölçüleri birbirine eşit olan açılara eş açılar denir. Verilen bir açıya eş açı çizmeyi göreceğiz.

Açı Ölçer ile Eş Açı Çizme

Eğer açı ölçerimiz varsa verilen bir açıya eş bir açı şu şekilde çizebiliriz:

► Eşini çizeceğimiz açının ölçüsünü açı ölçer yardımıyla buluruz.

► Bir ışın çizeriz. Bu ışın açının bir koludur.

► Işının başlangıç noktasına açı ölçeri koyarız ve açının diğer kolunun geçeceği bir noktayı uygun açıyla işaretleriz.

► Işının başlangıç noktasından başlayan ve işaretlediğimiz noktadan geçen bir ışın çizeriz. Bu da açının diğer kolunu oluşturur.

EBA sitesinden bu çizimin nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz.

https://ders.eba.gov.tr/ders/redirectContent.jsp?resourceId=49d91233c8ff13c06a14e4a516da2c03&resourceType=1&resourceLocation=2

Pergel Yardımı ile Eş Açı Çizme

Eğer pergelimiz varsa verilen bir açıya eş bir açı şu şekilde çizebiliriz:

► Bir ışın çizeriz. Bu ışın yeni çizeceğimiz açının bir koludur.

► Eşini çizeceğimiz açının köşesine pergelin iğnesini batırarak bu açının kollarını kesen bir yay çizeriz. Yayın kolları kestiği noktalara K ve L diyelim.

► Pergelin açıklığını bozmadan ilk adımda çizdiğimiz ışının başlangıç noktasına iğnesini batırırız ve ilk çizdiğimiz ışını kesecek bir yay çizeriz. Bu noktaya K’ adını verelim.

► Eşini çizeceğimiz açıda işaretlediğimiz K ve L noktalarından birine pergelin iğnesini, diğerine pergelin kalem ucunu koyarak pergeli KL arası kadar açarız.

► Pergelin açıklığını bozmadan yeni çizdiğimiz ışın üzerindeki K’ noktasına iğnesini batırırız ve daha önceden çizdiğimiz yay ile kesişecek bir yay çizeriz. Bu noktaya da L’ diyelim.

► Son olarak ışının köşesinden başlayan ve L’ noktasından geçen bir ışın çizerek açıyı tamamlarız.

EBA sitesinden bu çizimin nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz.

https://ders.eba.gov.tr/ders/redirectContent.jsp?resourceId=3bd777ec9ea5203a79fd6b06652dd7ed&resourceType=1&resourceLocation=2

BİR AÇIYI EŞ İKİ AÇIYA BÖLME – AÇIORTAY ÇİZME

Bir açısal bölgeyi, ölçümleri birbirine eşit olan iki bölgeye ayıran ışına açıortay denir.

Açı Ölçer ile Açıortay Çizme

Eğer açı ölçerimiz varsa verilen bir açıyı iki eş açıya şu şekilde ayırabiliriz:

► Açıortayını çizeceğimiz açının ölçüsünü açı ölçer yardımıyla buluruz.

► Bulduğumuz açının yarısına işaret koyarız.

► Açının köşesinden başlayan ve koyduğumuz işaretten geçen bir ışın modeli çizeriz. Bu ışın açıyı iki eş açıya ayırır ve bu ışına açıortay adı verilir.

Pergel Yardımı ile Açıortay Çizme

Eğer pergelimiz varsa verilen bir açıyı iki eş açıya şu şekilde ayırabiliriz:

► Açıortayını çizeceğimiz açının köşesine pergelimizin iğnesini batırırız.

► Pergelle açının kenarlarını kesen bir yay çizeriz. Yayın kenarları kestiği noktalara K ve L diyelim.

► Pergelin ayaklarını K-L arası uzaklığın yarısından biraz fazla açalım.

► Bu açıklıkla pergelin iğnesini K noktasına batırarak açının iç bölgesine bir yay çizeriz. Aynı açıklıkla iğneyi L noktasına batırarak yine açının iç bölgesinde olacak ve az önce çizdiğimiz yayı kesecek şekilde bir yay çizelim. Bu yayların kesişim noktasına P diyelim.

► Son olarak açının köşesinden başlayan ve P noktasından geçen bir ışın çizerek açıortayı çizeriz.

https://ders.eba.gov.tr/ders/redirectContent.jsp?resourceId=bc2d6311332da98f263909df9c82de23&resourceType=1&resourceLocation=2

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
YüzdelerÜç Doğrunun Birbirine Göre Durumları