BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Eşkenar dörtgenin alanı nasıl bulunur?
✓ Kenar x Yükseklik formülü
✓ Köşegenle alan bulma formülü

Dikdörtgenin, karenin ve paralelkenarın alanını önceki yıllarda öğrendik. Bu konumuzda eşkenar dörtgenin alanını göreceksiniz ancak öncesinde paralelkenarın alanı konusunu tekrar etmeniz faydanıza olacaktır.

EŞKENAR DÖRTGENİN ALANI

Eşkenar dörtgenin alanı 2 farklı yoldan bulunabilir.

1) Taban ve Yükseklik Uzunluklarıyla Alan Hesabı

Eşkenar dörtgen aynı zamanda bir paralelkenar olduğu için alanı paralelkenarın alan formülüyle hesaplanabilir.

Eşkenar dörtgenin alanı, taban kenarının uzunluğu ile yükseklik uzunluğunun çarpımına eşittir.

Eşkenar Dörtgenin Alanı – 1

ÖRNEK: Aşağıda bir kenar uzunluğu ve yüksekliği verilen eşkenar dörtgenin alanını bulalım.

Eşkenar dörtgenin alanını bulmak için taban uzunluğu ile yükseklik uzunluğunu çarparız.

10 . 7 = 70 cm2

2) Köşegen Uzunluklarıyla Alan Hesabı

Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine diktir ve köşegenleri çizildiğinde 4 tane eş dik üçgen oluşur. Eşkenar dörtgenin alanı bu üçgenlerin alanları toplamıyla da bulunabilir.

Eşkenar dörtgenin alanı, köşegen uzunluklarının çarpımının yarısına eşittir.

Eşkenar Dörtgenin Alanı – 2

ÖRNEK: Aşağıda köşegen uzunlukları verilen eşkenar dörtgenin alanını bulalım.

Eşkenar dörtgenin alanını bulmak için köşegen uzunluklarını çarpar 2’ye böleriz.

20 . 15 = 300
300 : 2 = 150 cm2

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
DörtgenlerYamuğun Alanı