BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturma

Farklı yönden görünümleri verilen bir yapıyı 3 boyutlu olarak oluşturabiliriz. Bunu yaparken verilen bir görünümden yola çıkarak ve denemeler yaparak sonuca ulaşabiliriz. Oluşturduğumuz yapının görünümlere uyup uymadığını kontrol etmeliyiz.

ÖRNEK: Aşağıda önden, sağdan ve üstten görünümleri verilen yapıyı oluşturalım.

Bu yapıyı oluştururken bir görünümü 3 boyutlu küpler halinde düşünüp diğer görünümlere de uyacak şekilde dizilim sağlamalıyız. Bunun için çeşitli denemeler yapıp uygun görüntüyü elde edebiliriz.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümlerini Çizme7. Sınıf Matematik Testleri