BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ İç Açılar, Dış Açılar, Ters Açılar
✓ Yöndeş Açılar, İç Ters Açılar, Dış Ters Açılar
✓ Bütünler Açılar, Karşı Durumlu Açılar

İKİ DOĞRUYLA BİR KESENİN OLUŞTURDUĞU AÇILAR

Aynı düzlemdeki üç doğru birbirine göre durumlarını görmüştük. Şimdi ise iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıları göreceğiz.

İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar

Ters Açılar

İki doğrunun kesişmesiyle oluşan açılardan komşu olmayan açılara ters açılar denir. Ters açıların ölçüleri birbirlerine eşittir.

a – c, b – d, e – g, f – h açıları ters açılardır ve ölçüleri birbirlerine eşittir.

İç Açılar

İki doğrunun bir kesenle oluşturduğu açılarda iki doğru arasında kalan açılara iç açılar denir.

k ve l doğruları arasında kalan d, c, e, f açıları iç açılardır.

İç Ters Açılar

Komşu olmayan iç açılara, diğer bir deyişle ters yöne bakan iç açılara iç ters açılar denir.

d – f ve e – c açı çiftleri iç ters açılardır.

Dış Açılar

İki doğrunun bir kesenle oluşturduğu açılarda iki doğru arasında olmaya açılara dış açılar denir.

k ve l doğruları arasında olmayan a, b, h, g açıları dış açılardır.

Dış Ters Açılar

Komşu olmayan dış açılara, diğer bir deyişle ters yöne bakan dış açılara dış ters açılar denir.

a – g ve b – h açı çiftleri dış ters açılardır.

Yöndeş Açılar

İki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan aynı yöne bakan açılara yöndeş açılar denir.

Aynı yöne bakan a – e , b – f , c – g ve d – h açı çiftleri yöndeş açılardır.

PARALEL İKİ DOĞRUYLA BİR KESENİN OLUŞTURDUĞU AÇILAR

Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan yöndeş, iç ters ve dış ters açı çiftlerinin ölçüleri birbirlerine eşittir.

Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar

Yandaki şekilde k ve l doğruları birbirine paraleldir.

Buradaki yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir.

s(a) = s(e)
s(b) = s(f)
s(c) = s(g)
s(d) = s(h)

İç ters açıların ölçüleri birbirine eşitir.

s(d) = s(f)
s(c) = s(e)

Dış ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.

s(a) = s(g)
s(b) = s(h)

Karşı Durumlu Açılar

Paralel iki doğru arasında kalan ve birbirine bakan açılara karşı durumlu açılar denir.Karşı durumlu açılar bütünlerdir yani açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir.

s(c) + s(f) = 180°
s(d) + s(e) = 180°

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Üç Doğrunun Birbirine Göre DurumlarıÇokgenler