BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Aynı düzlemdeki üç doğrunun birbirine göre durumu
✓ Üç doğrunun birbirine göre durumlarına örnekler
✓ Kesen, ortak dikme, noktadaş doğrular

Aynı düzlem olan üç doğru birbirine göre şu durumlarda olabilir:

1) Üç doğru birbirine paralel olur.

2) Üç doğru bir noktada kesişir. Aynı noktadan geçen bu üç doğruya “Noktadaş Doğrular” denir.

3) Doğrular ikişer ikişer birbirini keser. Bu durumda üçgen oluşur.

4) İki doğru birbirine paralel olur ve üçüncü doğru bunları keser. Paralel doğruları bir noktada kesen bu doğruya “Kesen” adı verilir.

4) İki doğru birbirine paralel olur ve üçüncü doğru bunları dik keser. Buradaki kesen doğru diğer iki doğrunun dikmesi olduğu için bu doğruya “Ortak Dikme” adı verilir.

Örneklerle gösterecek olursak:

Aynı Düzlemdeki Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumları

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Bir Açıya Eş Açı ve Açıortay ÇizmeParalel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar