• BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
  • √ Çokgen
  • √ Düzgün Çokgen
  • √ Eş Çokgenler
  • √ Benzer Çokgenler

ÇOKGEN NEDİR?

Bir düzlemde doğrudaş olmayan en az 3 noktayı birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekle çokgen denir. Çokgenin köşelerini birleştiren doğru parçalarına kenar denir. Çokgenler kenarlarına göre adlandırılır. Örneğin:

3 kenarlı – Üçgen

4 kenarlı – Dörtgen

5 kenarlı – Beşgen gibi.

Çokgenin komşu olmayan kenarlarını birleştiren doğru parçalarına köşegen denir.

Bir çokgenin kenar sayısı, iç açı sayısı ve köşe sayısı eşittir. Örneğin:

Üçgende 3 kenar, 3 iç açı ve 3 köşe vardır.

EŞLİK – EŞ ÇOKGENLER

Biçimleri ve ölçüleri eşit olan şekillere eş şekiller denir.

Buradan yola çıkıldığında, aynı biçimde, karşılıklı kenarları ve açıları eşit olan çokgenlere eş çokgenler denir. Eşlik “≅” sembolü ile gösterilir.

Yandaki şekilde ABCDEF altıgeni ile KLMNPR altıgeni eştir. Bu eşlik sembolle ABCDEF ≅ KLMNPR şeklinde gösterilir.

BENZERLİK – BENZER ÇOKGENLER

Aynı biçimde olan fakat uzunluk ölçüleri belirli oranda küçültülmüş veya büyültülmüş şekillere benzer şekiller denir.

Biçimleri aynı ve açılarının ölçüleri eşit, fakat kenar uzunlukları farklı büyüklükte ve orantılı olan çokgenlere benzer çokgenler denir.

Benzerlik “∼” sembolü ile gösterilir.

NOT: Benzer şekillerin açı ölçüleri aynıdır kenar uzunlukları aynı olmayabilir. Her eş şekil benzerdir fakat her benzer şekil eş değildir.

Yazar: www.matematikciler.com