BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Doğrusal Denklemler ve Grafikler
✓ Doğrusal Denklemin Grafiği Nasıl Çizilir?
✓ Orjinden Geçmeyen, Orjinden Geçen ve Eksenlere Paralel Doğruların Grafikleri

Doğrusal denklemler ve koordinat sistemi konularını daha önce öğrenmiştik. Şimdi ise doğrusal denklemlerin grafikleri nasıl çizilir öğreneceğiz.

Doğrusal denklemlerin grafiği bir doğru modelidir. Bu doğruyu oluşturan sıralı ikililer doğrudaştır.

Bizim grafiği çizebilmemiz için bu doğrunun geçtiği iki tane noktayı bulmamız yeterlidir. (Çünkü iki noktadan yalnız bir doğru geçer.)

Şimdi bu iki noktayı nasıl bulacağımızı görelim:

► Doğru denkleminde x yerine bir değer o noktanın vererek y değerini veya y yerine değer vererek x değerini bulabiliriz.

► Böylece bir tane (x,y) sıralı ikilisi yani bir nokta buluruz.

► Aynı şekilde başka değerler vererek istediğimiz kadar nokta bulabiliriz. Ama bize 2 tane nokta yeterli.

► Bulduğumuz noktaları koordinat sisteminde işaretleyerek bu noktalardan geçecek şekilde bir doğru çizeriz.

Bununla ilgili bir örnek yaparak bizim daha çok başvuracağımız yönteme geçelim.

ÖRNEK: y = x + 1 doğrusal denkleminin grafiğini çizelim.

Denklemde x yerine değerler vererek y değerleri bulalım.

x yerine 0 yazarsak y = x + 1 olduğundan y = 1 bulunur. İlk noktamız (0,1) oldu.

x yerine 2 yazarsak y = x + 1 olduğundan y = 3 bulunur. İkinci noktamız da (2,3) oldu.

İki nokta bulmamız yeterli. Bu iki noktayı kartezyen koordinat sisteminde bularak bu noktalardan geçen doğruyu çiziyoruz.

Doğrusal Denklem Grafiği

Grafikleri yukarıdaki gibi çizebildiğimiz gibi daha çok şu yöntemi kullanırız:

x’e sıfır (0) değeri verilerek y değeri  bulunur. (Bulduğumuz nokta doğrunun y eksenini kestiği noktadır.)
y’ye sıfır (0) değeri verilerek x değeri bulunur. (Bulduğumuz nokta doğrunun x eksenini kestiği noktadır.)

ÖRNEK: 2x + y = 4 doğrusunun grafiğini çizelim.

x yerine 0 yazarsak 2.0 + y = 4’den y = 4 bulunur. İlk noktamız (0,4) oldu.

Bu nokta aynı zamanda doğrunun y eksenini kestiği noktadır.

y yerine 0 yazarsak 2x + 0 = 4’den x = 2 bulunur. İkinci noktamız (2,0) oldu.

Bu nokta aynı zamanda doğrunun x eksenini kestiği noktadır.

Şimdi bu noktaları koordinat düzleminde bularak grafiğimizi çizelim.

Doğrusal Denklem Grafiği

Orijinden Geçen Doğrunun Grafiği

Doğrusal denklemde x yerine sıfır (0) yazdığımızda y de sıfır (0) çıkıyorsa bu doğru orijinden geçer. İkinci bir nokta bulmak için x veya y yerine sıfırdan farklı bir değer veririz.

(Orijinden geçen doğruların denkleminde sabit terim olmaz. Eğer sabit terim yoksa orijinden geçtiğini anlayabiliriz)

ÖRNEK: y = −2x doğrusunu ele alalım.

x yerine 0 yazarsak y de 0 çıkar. (0,0) orijinden geçer.

x yerine 2 yazarsak y = −4 çıkar. (2,−4) noktasından da geçer. Bu iki noktayı koordinat sisteminde buluruz ve grafiği çizeriz.

Eksenlere Paralel Doğruların Grafiği

Doğrusal denklemde eğer bir tane değişken varsa bu denklemin grafiği x veya y eksenine paraleldir.

Eğer denklemimizde sadece x değişkeni varsa bu denklemin grafiği y eksenine paraleldir.

Örneğin x = 2 denkleminin grafiğini çizecek olursak bu doğru x eksenindeki 2 noktasından dik geçer ve y eksenine paraleldir.

x=2 doğrusu

Eğer denklemimizde sadece y değişkeni varsa bu denklemin grafiği x eksenine paraleldir.

Örneğin y = −3 denkleminin grafiğini çizecek olursak bu doğru y eksenindeki −3 noktasından dik geçer ve x eksenine paraleldir.

y=-3 doğrusu

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Doğrusal İlişki ve Doğrusal DenklemlerEğim ve Doğrunun Eğimi