Altın oranın değerini çeşitli yöntemlerle bulabiliriz.

1. Metot: Bir AB doğru parçasını gözümüze hoş gözükecek şekilde, şekildeki gibi küçük parçanın ( [AC] ) büyük parçaya oranı ( [BC] ), büyük parçanın bütün doğru parçasının tamamına oranına eşit olacak şekilde bölelim.

Bu ifadeyi denkleme dönüştürüp, denklemi çözecek olursak,

CB / AC = AB / CB = 1.618 olur.

Bu da phi diye tanımladığımız altın oranı verir.

2. Metot: Hesap Makinesi Metodu

1. Birinci Hesap Makinesi Metodu: İlk olarak hesap makinesinde 1 tuşlayıp onun çarpmaya göre tersini alalım. Daha sonra bulduğumuz değere 1 ekleyip tekrar tersini alalım. Bu işleme, ekranda görünen sayının değeri değişmeden belli bir sayıya yaklaşana kadar devam edelim. Bu durumda sayılar birbirine çok yaklaşıp en son yaklaşık olarak 1.61803… sayısına yaklaşır. Bu sayı bize altın oranın değerini verir.

2. İkinci Hesap Makinesi Metodu: İkinci hesap makinesi metodunda ise, makinede herhangi bir rakam tuşlayıp (-1 den büyük olacak şekilde) o sayının karekökünü alalım. daha sonra 1 ekleyip tekrar karekökünü alalım. Bu işleme birinci hesap makinesi metodunda olduğu gibi devam edelim. Yaklaştığımız sayı bize yine 1.61803…. sayısını verir ki buda altın orana eşittir.