Tarama Kategorisi

Atatürk ve Matematik

Atatürk ve Matematik / Geometri

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Matematik ve Geometri hakkında çalışmaları... Matematik öğretmeninden Kemal ismini alması... Atatürk'ün geometri terimleri hakkında çalışmaları... Atatürk'ün bilime verdiği önem... Atatürk'ün geometri…

Atatürk’ün Matematik ve Geometri Çalışmaları

Günümüzün bilim ve teknolojisinin bel kemiği olan matematik, kendine özgü doğulara, yanlışlara ve dile sahiptir. Bir dile sahiptir diyorum çünkü, sadece matematik ile yakından ilgilenenlerin anlayabileceği veya "üçgen, kare, dikdörtgen, çember, daire vb.." gibi…

Atatürk’ün Geometri Kitabı

“Müsellesin, zaviyetan-ı dahiletan mecmu’ü 180 derece ve müselles-i mütesaviyü’l-adla, zaviyeleri biribirine müsavi müselles demektir.” yerine “Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve eşkenar üçgen, açıları birbirine eşit üçgen demektir.” dememizi Atatürk’e…

Atatürk’ün Matematiğe Verdiği Önem

ATATÜRK'ÜN MATEMATİĞE VERİĞİ ÖNEM Atatürk’ün yaşamında (1881-1938) ilk olağanüstü başarısı, 1893 yılında, çocukluk çağında, orta öğrenimi döneminde matematik dersinde olmuş ve bunun sonucu olarak dersin öğretmeni O’nun adına “Kemal” ismini eklemiştir. Atatürk,…