Tarama Kategorisi

Atatürk ve Matematik

Atatürk ve Matematik / Geometri

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Matematik ve Geometri hakkında çalışmaları... Matematik öğretmeninden Kemal…

Atatürk’ün Geometri Kitabı

“Müsellesin, zaviyetan-ı dahiletan mecmu’ü 180 derece ve müselles-i mütesaviyü’l-adla, zaviyeleri biribirine müsavi müselles…