Elimizde 24 birim, 11 birim ve 5 birim su alan üç bardak var.

24 birimlik bardak su ile dolu, diğerleri boş.

Yalnız bu bardaklar kullanılarak 12 birimlik su nasıl elde edilir?