Doğru Parçası: Doğru üzerindeki iki nokta arasında kalan parça. Doğru parçası sonsuz noktadan oluşur.
Nokta: Kalemin kağıda bıraktığı en küçük iz veya belirti.Malûmdur ki noktanın boyutu yoktur.

Peki noktayı boyutsuz değil de boyutlu olarak kabul edelim. Bu sefer de karşımıza bir paradoks daha çıkıyor. Nokta boyutlu olursa doğru parçasında sonsuz nokta olduğundan dolayı doğru parçasının uzunluğu da sonsuz olur. Halbuki doğru parçası sınırlıdır. Sonuç olarak noktayı boyutsuz da kabul etsek boyutlu da kabul etsek doğru parçası tanımı ile çelişiyor.

Paradoks şu ki noktanın boyutu olmadığına göre sonsuz tane nokta yan yana gelse hiç bir uzunluk ifade etmez. Halbuki doğru parçasının uzunluğu vardır. Bu şuna benzer: sonsuz tane 0’ı toplasanız yine sonucunuz 0’dır.