Bir ölüm mahkumuna kral son 1 sans verir. Bir avluya mahkumla beraber 2 adet gardiyan koyar. Bu gardiyanlardan biri ne sorulursa sorulsun DOĞRU yanıt verecek, diğeri ise ne sorulursa sorulsun YALAN söyleyecektir. Avlunun 2 adet kapısı vardır. Birisi kurtuluşa çıkan kapı, diğeri ise ölüm kapısı.

Mahkum kapıların hangisinin kurtuluşa veya ölüme açıldığını ve ayrıca gardiyanlardan hangisinin doğrucu hangisinin yalancı olduğunu bilmemektedir.

Ve sadece 1 soru hakkı vardır. Gardiyanlardan hangisine sorarsa sorsun bir yanıt alacak ve kapıyı seçecektir. Bunu yapar. Bir soru sorar ve yanıtını alır. Aldığı yanıta göre kapıyı seçer ve kurtulur. Mahkum ne sormuştur?