Faktöriyel hesaplama programı ile bir sayının faktöriyelini bulabilirsiniz. Permütasyon, kombinasyon işlemlerinde de karşımıza çıkan faktöriyel hesaplama işlemlerini aşağıdaki hesaplama aracımız ile yapabilirsiniz.

  • Bir pozitif tam sayının, kendisinden küçük pozitif tam sayıların hepsiyle çarpılmasına o sayının faktöriyeli denir.
  • n sayısının faktöriyeli n! şeklinde gösterilir. (Ör: 4! = 4.3.2.1 = 24)
  • 0 sayısının faktöriyeli 1 kabul edilmektedir. (0! = 1)
  • SAYI” kısmına 0’dan 99’a kadar istediğiniz doğal sayıyı yazınız.
  • Hesaplamayı yapmak için “HESAPLA” butonuna veya klavyeden “ENTER” tuşuna basınız.