Her özdeşlik aynı zamanda denklem midir? Bu soruya cevap vermek için denklemin ve özdeşliğin tanımına* bakalım.

DENKLEM: İçinde en az bir bilinmeyenin bulunduğu eşitlik.

ÖZDEŞLİK: İçerdiği değişkene verilen bütün değerler için her iki yanında aynı sonucun elde edildiği eşitlik.

Tanımlardan yola çıkarak şu sonuca varırız:

Her özdeşlik bir denklemdir ancak her denklem özdeşlik değildir.

Bu soruya sebep olan şey ise “Özdeşlik mi? Denklem mi?” sorusu. Bu soruda sorulmak istenen “Özdeşlik mi? Özdeşlik olmayan bir denklem mi?” olduğudur.

*Tanımlar Milli Eğitim Bakanlığı 8. Sınıf Matematik Ders Kitabından alınmıştır.