Klinometre; bir yüzey, yol, düzlem ya da cismin yatay düzlemine oranla eğimini ölçen alettir. Eğim ölçer anlamına da gelen alettir. Daha çok uzak bir yerin, dağ gibi mesela, yüksekliğini ölçmede kullanılır. Bu alet matematikte de işimize yarar ve elektronik olarak yapmaktansa matematikte açı ölçerin kullanımıyla yapılır. Yapılışı çok kolaydır. Şimdi size nasıl oluşturulacağını ve daha sonra bu materyalin matematikte işimize nasıl yarayacağından bahsedeceğim.

KLİNOMETRE YAPILIŞI

İlk önce açıölçerin cetvel kısmına bir pipet yapıştırılır. Daha sonra açıölçerin ortasındaki boşluğa bir ip bağlanır ve bu ipin ucuna bir ağırlık bağlanır.

KLİNOMETRE İLE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Klinometreye bağladığımız ip aşağıda olacak şekilde (resimde görüldüğü gibi) tutulur. Seçtiğimiz cismin tepe noktasını görebileceğimiz şekilde pipetten bakılır. Tam bu anda ipin bulunduğu açı ölçerdeki açı ile açı ölçerin tam orta noktası arasında kalan açının ölçüsü bulunur. Daha sonra klinometreden bakan kişinin gözü ile bulunduğu yerin arasındaki uzunluk ve kişinin bulunduğu nokta ile cisim arasındaki mesafe bir uzunluk ölçüsüyle ölçülür.

Sonuç olarak; bulduğumuz açının tanjantı cismin gözümüze kadar olan yüksekliğinin bulunduğumuz noktadan cisme olan uzaklığımızın oranıdır. Açımızın tanjantını bu orana eşitlediğimiz zaman cismin göz hizamızın üstünde kalan yüksekliği bulunur. Eğer buna gözümüzün yerden yüksekliğini eklersek cismin yaklaşık yüksekliğini buluruz.

Şekille göstermek gerekirse;

Bu şekildeki semboller;

D: bulunduğumuz nokta ile cisim arasındaki mesafeyi

h: gözümüzün yerden yüksekliğini

α: klinometrede okuduğumuz açıyı

H: cismin yüksekliğini ifade eder.

**Burada anlatılan herkesin yapabileceği basit bir klinometredir. Daha yüksek yerlerin ölçümünde daha iyi sonuçlar elde edebilmek için elektronik klinometreler bulunmaktadır.

KAYNAKLAR:
• Klinometre Nedir?. (2015, 29 Kasım).
Erişim adresi blog.metu.edu.tr