Tam Kare Sayı Listesi

Tam Kare Sayı Listesi

Bir tam sayının karesi olan sayılara tam kare sayı denir. Aşağıda 100’e, 1000’e ve 10000’e kadar olan bir basamaklı, iki basamaklı, üç basamaklı ve dört basamaklı tam kare sayıları bulabilirsiniz. 100’e Kadar …

Devamı…

Matematik Hakkında Kısa Bilgiler

Kısa Bilgiler

Matematik hakkında bunları biliyor musunuz? Matematik hakkında kısa bilgiler ile matematiğin tarihi, sembollerin anlamları, matematikteki özel sayılar, matematiksel işaretlerin hikayeleri ve dahası burada. Aşağıdan bir bilgi seçebilirsiniz.

Matematik Hikayeleri

Matematik Hikayeleri

Matematik ile ilgili hikayeler, matematiğe ilgisi olanların keyifle okuyacağı yazılardır. Aşağıdaki listeden matematik hikayesi seçip okuyabilirsiniz.

Arkadaş Sayılar Nedir?

İki sayı birbirinin kendisi hariç pozitif bölenleri toplamına eşitse bu sayılara arkadaş sayılar denir.

En küçük arkadaş sayı çifti 200 ve 284’tür. Bu iki sayı arkadaş sayıdır çünkü 220’nin kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamı 284’e, 284’ün kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamı 220’ye eşittir.

Devamı…