Matematik Sembolleri ve Anlamları

Matematik işaretleri, Matematikte hangi işaret ne anlama gelir? 

Matematikte kullanılan semboller, küme sembolleri, uzunluk, alan, hacim, arazi, zaman ölçü birimleri, açı sembolleri, kümelerin isimleri, kısaltmalar, geometri sembolleri ve daha fazlası… 

 MATEMATİK SEMBOLLER   

Sembol

Anlamı

Ù

ve

Ú

veya

Ş

ise

Û

gerek ve yeter koşul

p’

p önermesinin değili

=

eşittir

¹

eşit değildir

º

denktir

Ï

elemanı değildir

È

birleşim

Ç

kesişim

Æ,{ }

boş küme

\

fark (kümelerde)

$

bazı, en az bir

her, bütün

A’

A kümesinin tümleyeni

´ B

A ve B kümelerinin kartezyen çarpımı

f : A ® B

A dan B ye f fonksiyonu

n|m

n tam sayısı m tam sayısını tam böler

tam sayıların m ile bölünmesinde kalan sınıflarının kümesi

[a, b]

a, b kapalı reel sayı aralığı

(a, b)

a, b açık reel sayı aralığı

x in denklik sınıfı

doğal sayılar kümesi

pozitif doğal sayılar kümesi

tam sayılar kümesi

pozitif tam sayılar kümesi

negatif tam sayılar kümesi

rasyonel sayılar kümesi

irrasyonel sayılar kümesi

gerçel (reel) sayılar kümesi

Î

elemanıdır

<

küçüktür

>

büyüktür

£

küçüktür veya eşittir

³

büyüktür veya eşittir

der[P(x)]

P(x) polinomunun derecesi

|x|

x in mutlak değeri

D

diskriminant, D = b2 – 4ac sayısı

öyleki

Ì

Alt küme

Ë

Alt küme değil

Ì

Kapsar

a ya eşit veya a dan büyük olan doğal sayılar kümesi

logax

x in a tabanına göre logaritması

lnx

x in doğal logaritması

s(A)

A kümesinin eleman sayısı

E

evrensel küme

AB yayının uzunluğu

i

Sanal birim i2 = –1

Re(z)

z karmaşık sayısının reel kısmı

lm(z)

z karmaşık sayısının sanal kısmı

n!

n çarpansal (faktöriyel)

P(n, r)

n elemanlı kümenin r li permütasyonlarının sayısı

C(n, r)

n elemanlı bir kümenin r li kombinasyonlarının sayısı

P(A)

A olayının olasılığı

P(Aı )

A olayının olmama olasılığı

P(A / B)

A nın B koşullu olasılığı

karmaşık sayılar kümesi

f – 1

f fonksiyonunun tersi

fog

g ile f fonksiyonlarının bileşkesi olan fonksiyon

Sigma (Toplam sembolü)

Pi (Çarpım sembolü)

e

Epsilon

sgn

Signum (işaret)

Tam kısım

df

f fonksiyonunun diferansiyeli

İntegral işareti

(an)

an dizisi

Ek(A)

Ek matris

Det(A)

A matrisinin determinantı

rank(A)

A matrisinin rankı

Eküs

En küçük üst sınır

Ebas

En büyük alt sınır

[AB]

AB doğru parçası

|AB|

AB doğru parçasının uzunluğu

AB

AB doğrusu

[AB

AB ışını

{ … }

Küme işaretidir. Bir kümeyi göstermeye yarar.

{ x|… }

Kümenin elemanlarının ortak özelikleri metoduyla yazılması

»

Yaklaşık olarak eşit

@

eşlik

paralellik

^

diklik

AOB açısı

Açının ölçüsü (“Açısal bölgenin ölçümü” yerine kısaca “açının ölçüsü” diyoruz.)

üçgen işareti

ABC üçgeni

AB yayı

AB yayının ölçüsü

Å

Saat aritmetiğininde toplama

Ä

Saat aritmetiğininde çarpma

ABC üçgeninin alanı

A(ABC)

ABC üçgeninin alanı

Ta

Taban alanı

Ya

Yanal alanı

V

Hacim

ABC üçgeninin çevresi

mm

Milimetre

cm

Santimetre

dm

Desimetre

m

Metre

dam

Dekametre

hm

Hektometre

km

Kilometre

mm2

Milimetre kare

cm2

Santimetre kare

dm2

Desimetre kare

m2

Metre kare

dam2

Dekametre kare

hm2

Hektometre kare

km2

Kilometre kare

a

Ar

daa

Dekar

ha

Hektar

mm3

Milimetre küp

cm3

Santimetre küp

dm3

Desimetre küp

m3

Metre küp

dam3

Dekametre küp

hm3

Hektometre küp

km3

Kilometre küp

YTL

Yeni Türk Lirası

YKr

Yeni kuruş (100 YKr = 1 YTL)

ml

Mililitre

cl

Santilitre

dl

Desilitre

lt

Litre

dal

Dekalitre

hl

Hektolitre

kl

Kilolitre

mg

Miligram

cg

Santigram

dg

Desigram

g

Gram

dag

Dekagram

hg

Hektogram

kg

Kilogram

Gün

sa

Saat

d

Dakika

sn

Saniye

 

artı , toplamaaçı
negatif,çıkarmadiklik
×çarpmaderece
÷bölmeüçgen
=eşittiryaklaşık
eşit değildirbenzerlik
<küçüktürparalel
>büyüktürtanımsız
küçük eşitpi, sabit sayı,3.14159…
büyük eşityaklaşık olarak eşit
(     )yuvarlak parentezbundan dolayı
[     ]köşeli parantezkök
{     }kümedik açı
|     |mutlak değer!faktöriyel
elemanıdırtoplam
elemanı değildirfee,sabit sayı 2.71828
alt kümeAB doğrusu
alt küme değildirAB doğru parçası
birleşim|AB|AB doğru parçasının uzunluğu
kesişimAB ışını

Matematik İşaretleri ve Anlamları 

MATEMATİKSEL KISALTMALAR

EBOB

en büyük ortak bölen

EKOK

en küçük ortak kat

m

metre

m2

metrekare

m3

metreküp

br2

birimkare

a

ar

daa

dekar

ha

hektar

L

litre

km

kilometre

cm

santimetre

mm

milimetre

mL

mililitre

kg

kilogram

g

gram

mg

miligram

t

ton

h

yükseklik

R

çap

r

yarıçap

V

hacim

A

alan

S

sayma sayıları

N

doğal sayılar

Z

tam sayılar

Z+

pozitif tam sayılar

Z

negatif tam sayılar

Q

rasyonel sayılar

İ

irrasyonel sayılar

R

reel (gerçek) sayılar

Matematik Sembol ve İşaretleri

Matematik Sembol ve Anlamları

Matematik İşaretleri ve Anlamları