MARIN MERSENNE KİMDİR?

 Marin Mersenne 1588 ve 1648 yılları arasında yaşamış ve bilim, felsefe ve müzik alanında bir çok çalışma yapmış Fransız asıllı bir rahiptir.

MERSENNE SAYILARI NELERDİR?

Kendi adıyla anılan Mersenne Sayıları ise Mn2n−1 şeklinde tanımlanan sayılardır.

Bazı kaynaklarda bir sayının mersenne sayısı olması için n’in doğal sayı olması gerektiği yazsa da genelde n’in asal sayı olması gerektiği kabul görmüştür.

Mersenne Sayıları Listesi:

n = 2 için 22−1 = 3

n = 3 için 23−1 = 7

n = 5 için 25−1 = 31

n = 7 için 27−1 = 127

n = 11 için 211−1 = 2047

MERSENNE ASALLARI NEDİR?

Mersenne sayılarından asal olanlarına Mersenne Asalları denir.

Mersenne Asalları Listesi:

M2 = 3

M3 = 7

M5 = 31

M7 = 127

M13 = 8191

M17 = 131071

Günümüzde bilinen en büyük asal sayıların büyük bir kısmı Mersenne asallarından oluşmaktadır. Mersenne asallarının bulunması için günümüzde Gimps (the great internet mersenne prime search) adı verilen bir örgütlenme vardır. Gönüllüler, bilgisayarlarını bilinen en büyük asal sayıları bulmak için Gimps’in hizmetine sunmuşlardır ki bu konuda da başarılı olunmuştur. Zira Şubat 2018 itibariyle bilinen en büyük 10 asal sayıdan 10’u da bu kuruluş tarafından bulunmuştur.

Günümüzde bilinen en büyük asal sayı için: Bilinen En Büyük Asal Sayı

BİLİNEN EN BÜYÜK ASAL SAYI LİSTESİ