MEB’in yayımladığı yeni müfredat, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ortaokul 5. sınıflara uygulandı ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflara uygulanacak. Önceki müfredat değişikliklerinden farklı olarak bu geçiş kademeli olarak 4 yılda gerçekleşmeyecek, yeni müfredatlara geçiş 2018-2019 yılı itibariyle tüm sınıflarda tamamlanmış olacak.

ORTAOKUL MATEMATİK MÜFREDATINDA NELER DEĞİŞTİ?

Aşağıda ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf yeni matematik müfredatındaki önemli sayılabilecek değişiklikler yer almaktadır. Kazanımlardaki veya açıklamalardaki değişiklikler burada yazılanlarla sınırlı değildir. Ayrıntılı ve tam bilgi sahibi olmak için müfredatı incelemenizi tavsiye ederiz.

5. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2017-2018 eğitim-öğretim yılında güncellenen müfredatta 2018-2019 eğitim-öğretim yılında büyük bir değişiklik yok.

6. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2018-2019 yeni müfredatla birlikte 6. sınıflara kümeler ve eş açı çizme konusu eklendi. Tam sayılarla toplama-çıkarma işlemi, cebirsel ifadelerle toplama-çıkarma-çarpma işlemi ve aritmetik diziler konuları 6. sınıftan 7. sınıfa gönderildi. Bir doğruya dikme çizme konusu ise 6. sınıftan 5. sınıfa gönderildi.

Kümeler

 • Ekleme: “Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.” kazanımı eklendi.

Tam Sayılar

 • Çıkarma: “Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer.” kazanımı kaldırıldı.
 • Çıkarma: “Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar.” kazanımı kaldırıldı.
 • Çıkarma: “Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.” kazanımı kaldırıldı.

Cebirsel İfadeler

 • Çıkarma: “Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur.” kazanımı kaldırıldı.
 • Çıkarma: “Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.” kazanımı kaldırıldı.
 • Çıkarma: “Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.” kazanımı kaldırıldı.

Açılar

 • Ekleme: “Bir açıya eş bir açı çizer” kazanımı eklendi.
 • Çıkarma: “Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizer.” kazanımı kaldırıldı.

7. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2018-2019 yeni müfredatla birlikte 7. sınıflara 6. sınıftan gelen tam sayılarla toplama-çıkarma işlemi, cebirsel ifadelerle toplama-çıkarma-çarpma işlemi ve aritmetik diziler konuları eklendi. Doğrusal denklemler ve dönüşüm geometrisi konuları 7. sınıftan 8’e gönderildi. Eş açı çizme konusu ise 7. sınıftan 6’ya gönderildi.

Tam Sayılar

 • Ekleme: “Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer.” kazanımı eklendi.
 • Ekleme: “Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.” kazanımı eklendi.

Rasyonel Sayılar

 • Değişiklik: “Devirli olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.” kazanımı “Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.” olarak değiştirildi.

Cebirsel İfadeler

 • Ekleme: “Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.” kazanımı eklendi.
 • Ekleme: “Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.” kazanımı eklendi.
 • Ekleme: “Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.” kazanımı eklendi.

Eşitlik ve Denklem

 • Çıkarma: Koordinat sistemi, doğrusal ilişki ve doğrusal denklem konuları kaldırıldı.

Doğrular ve Açılar

 • Çıkarma: “Bir açıya eş bir açı çizer” kazanımı kaldırıldı.

Dönüşüm Geometrisi

 • Çıkarma: Dönüşüm geometrisi konusu kaldırıldı.

8. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2018-2019 yeni müfredatla birlikte 8. sınıflara 7. sınıftan gelen doğrusal denklemler ve dönüşüm geometrisi konuları eklendi. Denklem sistemleri, dönüşüm geometrisi içerisindeki dönme hareketi ve histogram konuları ise 8. sınıftan kaldırıldı.

Doğrusal Denklemler

 • Ekleme: “Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.” kazanımı eklendi.
 • Ekleme: “Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.” kazanımı eklendi.

Denklem Sistemleri

 • Çıkarma: Denklem sistemi konusu kaldırıldı.

Dönüşüm Geometrisi

 • Ekleme: “Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer.” kazanımı eklendi.
 • Ekleme: “Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur.” kazanımı eklendi.
 • Değişiklik: “Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur.” kazanımı “Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur” olarak değiştirildi.
 • Çıkarma: Dönüşüm geometrisi içindeki dönme hareketi kaldırıldı.

Veri İşleme

 • Ekleme: “En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar” kazanımı eklendi.
 • Çıkarma: Histogram konusu kaldırıldı.

ORTAOKUL YENİ MATEMATİK MÜFREDATI PDF İNDİR