Rübik Kübü Nasıl Çözülür?

3×3×3 ‘lük Rubik Küpü çözüm kitapçıklarının çoğu David Singmaster tarafından geliştirilen gösterim sistemini kullanarak hareket algoritmalarını tanımlar. Bu sisteme genel olarak “Küp gösterimi” ya da “Singmaster gösterimi” denir. Göreceli olan tanımlama nedeniyle herhangi bir küp için kullanılabilir.

* F (Front-Ön): Size bakan yüz

* B (Back-Arka): Ön yüzün arkasında kalan yüz

* U (Up-Üst): Ön yüzün üstünde kalan yüz

* D (Down-Alt): Üst yüzün karşısında ya da ön yüzün altında kalan yüz

* L (Left-Sol): Ön yüzün solundaki yüz

* R (Right-Sağ): Ön yüzün sağındaki yüz

Bir harfin arkasından kesme işareti geldiğinde o yüzün saat yönünün tersine çeyrek tur döndürüleceği anlamına gelir. Kesme işareti olmadan kullanılan harf ise saat yönünde çeyrek tur döndürülmesi için kullanılır. Bir harfin arkasından 2 kullanıldığında (genelde üst simge olarak yazılır) o yüzün yarım tur döndürülmesi anlamına gelir ve döndürme yönünün bir önemi yoktur.

Az kullanılan hareketlerin arasında küpün üçte ikisini ya da tamamını döndürmek için kullanılan gösterim yer alır. x, y, ve z harfleri, küpün gösterilen eksenlerinden biri etrafında tamamen döndürülmesi için kullanılır. X ekseni sol ve sağ yüzleri dik olarak kesen çizgidir. Y ekseni üst ve alt yüzlerden, Z ekseni de ön ve arka yüzlerden geçen çizgidir.

f, b, u, d, l, ve r olarak kullanılan küçük harfler sözü edilen yüzün ilk iki seviyesini hareket ettirmek için kullanılır. Ayrıca M, E, ve S içeride kalan kısmın hareketi için kullanılır. M harfi, L ve R arasında kalan kısmın aşağı hareketi için, E harfi U ve D arasında kalan kısmın sağa hareketi için ve S harfi de F ve B arasında kalan kısmın saa t yönünde döndürülmesi için kullanılır.

Rübik KüpÖrnek olarak üst kısımdaki üç köşe küpçüğü diğer parçaların yerine değiştirmeden hareket ettirmek için kullanılan F2U’R’LF2RL’U’F2 algoritması şöyle okunur:

1. Ön yüzü 180 derece çevir

2. Üst yüzü saat yönünün aksine 90 derece çevir

3. Sağ yüzü saat yönünün aksine 90 derece çevir

4. Sol yüzü saat yönünde 90 derece çevir

5. Ön yüzü 180 derece çevir

6. Sağ yüzü saat yönünde 90 derece çevir

7. Sol yüzü saat yönünün aksine 90 derece çevir

8. Üst yüzü saat yönünün aksine 90 derece çevir

9. Son olarak ön yüzü 180 derece çevir.

Yeni başlayanları yıldırmamak için bu gösterim sisteminin yanısıra algoritma açıklayıcı resimler ve çevrimiçi çözümlerde de animasyonlar verilmektedir. Yukarıdaki algoritmanın animasyonu için: : :

http://thearufam.brinkster.net/cube/cubeapplet.asp?alg=F2U’R’LF2RL’U’F2

Ayrıca Rübik Küp çözme programı ile Rübik küpünüzün renklerini girerek çözümü adım adım görebilirsiniz.

Rübik Küp Çözüm Programı için tıklayınız.

Çözüm Videosu: