ALAN HESAPLAMA


ŞEKİL

A: Bir kenarın (taban) uzunluğu
B: Tabana ait yüksekliğin uzunluğu
A SAYISI
br
B SAYISI
br
C SAYISI
br
Matematik Matematikçiler'de:
www.matematikciler.com